Val 2022 Publicerad 14:02, 09 maj 2022

• Johan Krogh, nytt förstanamn för C: "Förstahandsvalet var inte att Ryssbergen skulle bebyggas"

Centerpartiets nya förstanamn Johan Krogh började engagera sig politiskt på grund av en ”orimlig strandskyddslagstiftning”. Nu brinner han för naturfrågor och kallar överenskommelsen om Ryssbergen för en kompromiss.
– Vi ska inte ta fler grönområden i anspråk för nya byggprojekt, säger han.

– Jag drivs av min vilja att göra samhället bättre. När jag inte längre känner så ska jag sluta som politiker. Jag vägrar sitta kvar för att det är bekvämt. 

Det säger Johan Krogh, nytt förstanamn för Nackacentern, om sitt engagemang i lokalpolitiken. På valdagen kommer han nyligen att ha fyllt 30 år och han är därmed det yngsta förstanamnet bland Nackapartierna. Trots det har han ungefär tio år i politiken bakom sig.
– Det som fick in mig i politiken var att jag tyckte att vi hade en orimlig strandskyddslagstiftning i Sverige. Det fick mig att gå med i CUF och sen blev jag engagerad i lokalpolitiken. Men där har ju inte strandskyddsfrågan varit den brinnande frågan.
Vad är din hjärtefråga i dag? 
– Nu drivs jag väldigt mycket av hur man kan tillgängliggöra och utveckla Nackas grönområden. Det är väldigt viktigt att vi jobbar med tillgänglighetsåtgärder så även att den som sitter i rullstol kan ta sig ut. Det ska även finnas tydliga utflyktsmål i Nackas natur, säger Johan Krogh.

Han tillägger att stadsutvecklingen också intresserar honom, men att frågor som rör tillgång och närhet till natur ligger närmare hjärtat.
Är det svårt att vara ett grönt parti i en kommun som växer så mycket som Nacka gör?
– Det tycker jag inte. Vår linje är att i möjligaste mån bygga och förtäta där det redan är exploaterat på olika sätt. Förtäta på strategiska platser, som nära framtida tunnelbanestationer. Då kan man spara på grönområden. De projekt som är igångsatta ska vi så klart fullfölja, men jag ser inga förutsättningar för att vi ska ta fler grönområden i anspråk för nya byggprojekt.
Det finns en stark opinion som menar att naturområden offras till förmån för nybyggen. Till exempel Ryssbergen och Trolldalen. Hur ser du på det? 
– Jag förstår kritiken. Med Ryssbergen har vi behövt ingå en kompromiss för att nå resultat. Det var inte vårt förstahandsval att delar av Ryssbergen skulle bebyggas. Men för att få till ett naturreservat var kompromissen att en mindre del fick bebyggas. Jag förstår att alla inte är nöjda, jag kanske inte heller är 100 procent nöjd. 
Ni har ganska mycket förändringar i toppen på er valsedel, varför?
– Hans Peters (tidigare förstanamn) har valt att trappa ner sitt politiska engagemang. Det är inte fråga om någon petning eller så, utan han har valt att närma sig pensionärslivet helt enkelt. Vi är ett parti som växer och har många engagerade medlemmar. Partiet har tagit fram vilka de tycker är bäst, som tillsammans speglar medlemskåren och ger en bra mångfald av bland annat erfarenheter och tidigare politiska engagemang. Jag tycker det är ett bra gäng.

Kommer C att samarbeta med samma partier även nästa mandatperiod?

– Vi trivs väldigt bra i allianssamarbetet och det är där vi får igenom mest grön centerpolitik. Så det är det naturliga att fortsätta det. 

Inga nya samarbeten?

– Nej, inte i dagsläget.

Finns det några partier ni inte skulle samarbeta med?

– Jag ser inga som helst förutsättningar att vi skulle samarbeta med något av ytterkantspartierna i Nacka, och då menar jag V, SD och NL. De står inte för den gröna liberala samhällsutvecklingen som vi vill se. Vi delar inte värderingarna helt enkelt.

Vilka utmaningar har C kommande mandatperiod? 

– Den största utmaningen, och det gäller väl alla partier, är att se till att man får så mycket genomslag för sin politik som det bara går. Men annars är vi ett parti med stort självförtroende, vi är starka i Nacka, vi gjorde ett fantastiskt val 2018 och har goda förutsättningar att göra det igen och fortsätta vara Nackas gröna röst.

”Vi ska ha en skola som verkligen ser alla barn”

Vad är du mest nöjd med under mandatperioden?
– Mycket, men framför allt att vi har fattat beslut om naturreservat i Ryssbergen, och för Rensättra och att det snart kommer ett beslut om Skarpnäs naturreservat. Men även alla de framsteg vi gjort på miljöområdet med till exempel miljö- och klimatambitioner i stadsbyggandet, ett viktigt styrdokument som tagits fram den här mandatperioden.

Vad är du minst nöjd med? 
– Att saker tar så fruktansvärt lång tid, inte bara i kommunen utan det gäller myndighetsprocesser i Sverige. Vi märker det på detaljplaner för bostäder men framför allt tycker jag det blir märkbart när vi vill anlägga nya idrottsanläggningar. Tillståndsprocesser är så otroligt långdragna att det blir svårt att komma fram.  

Tre viktigaste valfrågorna:

Klimat- och miljöarbete ska prioriteras. Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och vi måste verkligen göra allt vi kan för att lösa den. Vi vill sikta högt och ställa om kommunens verksamhet till att bli 100 procent klimatneutral till 2030. Det tror vi är nödvändigt. Det är också viktigt att värna Nackas grönområden och skapa nya grönområden när Nacka växer.

Skolan. Vi vill ha fokus på en skola som verkligen ser alla barn, barn med NPF till exempel. Det har blivit ganska tydligt att skolan inte i alla lägen lyfter de barnen. Vi tror att om vi stärker arbetet mot barn med NPF-diagnoser så gynnas alla barn. Alla mår bra av en skola som ser varje individ. 

Klimatsmart framkomlighet. Vi är en kommun som växer och trafiksystemet är begränsat — vi måste ställa om till ett klimatsmart resande med mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vi ska också göra vad vi kan för att ställa om biltrafiken till en helt fossilfri flotta, till exempel genom att kraftigt bygga ut med laddstolpar. Samtidigt ser vi behovet av en östlig förbindelse för att minska köerna och på så sätt få ett bättre flyt i trafiksystemet. Ett sätt att prioritera kollektivtrafik är att se till att den faktiskt kommer fram, då kan vi inte ha köer på Nackas vägar. Vi vill också möjliggöra för fler pendelbåtar i Nacka, de delar som ligger på kommunens ansvar, som att se till att det finns bryggor och kajer. 

Centerpartiets toppnamn: 

1. Johan Krogh, 29 år, biträdande kommunalråd/personalvetare, Insjön

2. Emma Eide, 42 år, förändringsledare/kommunikatör, Eriksvik

 

1. Johan Krogh, 29 år, personalvetare, Insjön
2. Emma Eide, 42 år, förändringsledare, Eriksvik
3. Olga Anikina, 26 år, statsvetare, Fisksätra 
4. Hans Peters, 61 år, kommunalråd, Jarlaberg
5. Christine Lorne, 39 år, ambulanssjuksköterska, Insjön

 

Valresultat 2018: 10,05 procent, sex mandat i kommunfullmäktige


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x