Så vill Värmdös politiker förbättra trafikläget

Grisslingerakan — en sträcka många vill åtgärda. FOTO: RYNO QUANTZ
Val 2022 Publicerad 05:20, 02 augusti 2022

• Inför valet: Värmdös partier svarar på tre frågor om trafiken

I fyra veckor inför valet tar NVP reda på var partierna står i lokala frågor. 

Veckans frågor handlar om trafik: 

1.  Hur ska ni få trafiken att flyta på bättre? 

2. Hur vill ni förbättra för kollektivtrafikresenärer? 

3. Hur vill ni förbättra skärgårdstrafiken?

 

Kristina Lång, Centerpartiet

1. Trafiksituationen i Värmdö behöver lösas i flera led. Vi vill se fler infartsparkeringar, cykelvägar och utbyggd kollektivtrafik, både på land och till sjöss. Grisslingerakan behöver fyra filer och vi måste lösa Mölnviktrafiken Vi vill också se nya trafiklösningar i Gustavsbergs centrum med bland annat en rondell nedanför kyrkan.

2. Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Tätare turer utan byten och möjlighet till anropsstyrd trafik ser vi som en förutsättning för att få fler att åka kollektivt. Pendelbåtar från Värmdö till Stockholms stad förordar vi som en permanent lösning för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

3. Vi vill införa året-runt tidtabeller som är anpassade främst för fastboende och arbetspendling. Vi vill också titta på möjligheterna med anropsstyrd båttrafik samt verka för att göra Björkvik till en replipunkt för sjötrafiken. Att ställa om sjötrafiken till mer hållbara drivmedel är också prioriterat.

 

Anna Lipinska, Kristdemokraterna

1. Det behövs ett helhetsgrepp på trafiksituationen vid Mölnvik, Grisslingerakan, Ålstäket och Skärgårdsvägen. Närmast ligger en utbyggnad av Grisslingerakan till en fyrfilig väg. Vi vill även att trafikplats Hålludden och Ingarökrysset byggs till moderna trafikplatser. 

2. Värmdö har i stora delar en väldigt bra kollektivtrafik men i takt med att Värmdö växer måste vi få ännu högre frekvens i rusningstider och bygga ut infartsparkeringarna. Vi ska locka fler att åka kollektivt genom att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv, inte genom att försämra för bilisterna.

3. Vi behöver en utbyggd kollektivtrafik till sjöss, tidtabeller som är anpassade för permanentboende och de som arbetspendlar samt parkeringar som ska byggas vid replipunkter. Det ska vara enkelt att ta båten till stan. 

 

Amie Kronblad, Liberalerna

1. Grisslingerakan måste bli en prioriterad satsning i länet. Se över avfart vid Mölnvik. Utbyggnad av gång- och cykelvägar för trygg cykelpendling. Förverkliga Östra länken. Håll igen exploateringar tills infrastrukturen har hunnit ifatt.

2. Fler infartsparkeringar på fler ställen i kommunen för att möjliggöra kollektivtrafikpendling. Fossilfria pendelbåten in till Stockholm city ska prioriteras och sätta i gång så fort som möjligt. Utred en mindre kommunbuss som går på anropstrafik som binder de olika kommundelarna och infartsparkeringarna.

3. Utvecklingen av skärgårdstrafiken ska ske i nära samarbete med rederierna, en bra skärgårdstrafik förbättrar livschanserna i skärgården. Försöket med SL-kort under lågsäsong är ett sätt att få fler besökare i perioder med lägre resande.

 

Deshira Flankör, Moderaterna

1. Vi vill se ett reversibelt körfält på Farstabron, Grisslingerakan färdigställd samt trafiksäkerhetsåtgärder på Stavsnäsvägen. Vi vill att Trafikverket löser Skärgårdsvägen i Hemmesta och bygger om Ingarökrysset. Vi vill se en ny trafiklösning i Mölnvik med smidigare vägar för bilar och människor. 

2. Vi vill ha en ännu högre turtäthet, med max 15-minutersintervall, till alla delar av Värmdö. Vi kommer att arbeta för att etablera ännu fler infartsparkeringar. Vi tänker fortsatt verka för anropsstyrd samt interkommunal kollektivtrafik som komplement till befintlig.

3. Vi vill ha en utökad basturlista med fler och mindre båtar som utgår ifrån våra replipunkter för att förenkla för fastboende att resa kollektivt till fastlandet året om.

 

Kristina Paltén, Miljöpartiet 

1. Vi vill förbättra framkomligheten vid Mölnvik och på väg 274 genom Hemmesta samt bygga ut infartsparkeringar och cykelvägar. Utöver det vill vi sprida ut starttider för skolorna på Värmdö för att minska trängsel vid lämning och hämtning samt prioritera ny bebyggelse kring våra centrum-områden.

2. Vi vill öka antalet linjer och avgångar för busstrafiken, bygga fler infartsparkeringar för bil och cykel samt bygga kollektivtrafikkörfält där det behövs. Kollektivtrafiken ska inte fastna i köer. Vi vill även öka sjöburen kollektivtrafiken till Stockholm, Nacka, Lidingö och våra skärgårdsöar. 

3. Vi vill öka antalet turer med skärgårdstrafiken för att öka möjligheterna till en levande skärgård. Skärgårdstrafiken ska trafikera alla våra större öar på den nivån att permanentboende möjliggörs. Värmdö ska bli en testplats för utvecklingen av fossilfri skärgårdstrafik.

 

Carl Kangas, Socialdemokraterna

1. Moderaterna har misslyckats trots 15 år vid makten. Köerna bara ökar. Vi ska göra allt för att öka framkomligheten i hela kommunen. Byggstopp där infrastrukturen inte fungerar. Genomföra en framkomlighetsplan och elektrifiera Värmdö. Nej till M:s avgifter på Skurubron — undantag för Värmdöborna.

 2. Genom ett handslag med region Stockholm som också behöver ett maktskifte vill vi bygga ut kollektivtrafiken och skapa fler avgiftsfria infartsparkeringar i hela Värmdö. Fler direktbussar till Slussen med sittplatsgaranti. Sjötrafiken ska utvecklas för att avlasta vägarna.

3. Vi vill stärka skärgårdstrafiken både sommar och vinter. Det är viktigt för att skärgårdskedjan ska fungera. Vi vill att försöksverksamheten med pendelbåtar ska permanentas och utvecklas.  Skärgårdstrafikens hållplatser och replipunkter ska moderniseras med bättre komfort, wifi och reseinformation. 

 

Thorulf Empfevik, Sverigedemokraterna

1. Människors resval ska respekteras, inte bestraffas. Alla ska ha frihet att välja det färdmedel som lämpar sig bäst för dem. Vi behöver förbifart Hemmesta ”Storskogen”, ingen trefilslösning genom Hemmesta. Vi vill att man bygger en ”fly over bridge” vid Ålstäket från Stockholm mot Hemmesta. Trafik från Stavsnäs kör under bron. 

2. Vi vill att man har tätare mellan bussturerna och fler infartsparkeringar mer centralt.

3. Vi måste prioritera pendelbåtstrafiken mellan Ålstäket och Strömkajen. Vi måste göra det lättare att bo och leva på våra öar med tätare färder och lättare att ta sig mellan våra öar. Det ska gå att bo permanent på våra öar med en bra infrastruktur.

 

Liv Simonsen, Vänsterpartiet

1. Vi vill göra det enklare att  åka med kollektivtrafiken. Nybyggnation bör koncentreras till kollektivtrafiknära lägen och fler infartsparkeringar bör anläggas längre ut i kommunen så att man inte behöver ta bilen längre än nödvändigt. Vi vill även skynda på utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

2. Vi vill ha lägre taxa i kollektivtrafiken och på sikt nolltaxa. Det är en rättvisereform som både leder till ökad jämlikhet och tar oss närmare att nå klimatmålen. Vi vill även ha tätare turer så att man kan ta bussen även om man inte bor i kommunens centrala delar. 

3. Skärgårdstrafiken tycker vi ska vara tillgänglig för fler. Därför bör den integreras med resten av regionens kollektivtrafik genom att ha samma taxesystem. Vi vill även att större bryggor som Stavsnäs och Sollenkroka ska bemannas av personal för att öka servicen till resenärerna.

Valet — viktiga datum

 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x