Så vill partierna förbättra Värmdös skolor

FOTO: MOSTPHOTOS
Val 2022 Publicerad 05:00, 09 augusti 2022

• Inför kommunalvalet: Politikerna svarar på skolfrågor 

I fyra veckor inför valet tar NVP reda på var partierna står i lokala frågor. 

Veckans frågor handlar om skolan: 

1. Vad behöver göras för att Värmdö ska hamna högre i skolrankningar?

2. Hur ska man undvika ytterligare en folkomröstning i skolfrågan?

3. Behövs det fler friskolor i Värmdö?

 

Kristina Lång, Centerpartiet

1. Vi har som målsättning att Värmdö ska ha Sveriges bästa skolor och det får vi genom att bland annat öka andelen behöriga lärare och erbjuda konkurrenskraftiga löner. Som elev ska du känna dig trygg, utmanad och få möjlighet att ta vara på din kreativitet och energi.

2. Folkomröstningar är en grundläggande demokratisk rättighet. Vi jobbar ständigt för att kommunikationen mellan oss och medborgarna ökar så att Värmdöborna känner att de kan påverka och vara delaktiga i kommunens utveckling. Som Värmdöbo är du alltid välkommen att kontakta någon av oss i Centerpartiet.

3. För valfriheten tycker vi det är viktigt att det finns skolor med flertalet pedagogiska inriktningar i kommunen. Som elev och vårdnadshavare ska du kunna välja vilken skola som är bäst för ditt barn. Just nu ser vi inget behov av att öka andelen grundskolor i kommunen.

 

 

Anna Lipinska, Kristdemokraterna

1. Det behövs bland annat en noggrann uppföljning av betygen så att åtgärder löpande kan sättas in. Man behöver arbeta intensivt för att eleverna är närvarande i skolan, använda programmet för särskilt begåvade elever och bevaka att läsa-, skriva- och räknakoderna knäcks i låg­stadiet. Bokläsningen ska stimuleras.

2. Genom en alltid pågående dialog om skolfrågor, i klassrummet, i föräldragrupper och medborgare i övrigt. Det är dock inget självändamål att ­undvika folkomröstningar. Vi arbetar för det vi tror på är rätt.

3. Det är bra med konkurrens men ytterst är det föräldrarna som bestämmer.  Vi värnar föräldrarnas rätt att välja skola till sina barn.

 

 

Amie Kronblad, Liberalerna

1. Det är viktigt att fortsätta jobba aktivt med problematisk skolfrånvaro och att freda höjning av skolpengen direkt till undervisning. Som huvudmän behöver vi jobba mer med att skapa arbetsro och trygghet och slå fast respekten för de professionella. Vi behöver satsa mer på marknadsmässiga löner. Möjliggör spetsklasser inom kommunal skola.

2. Förändringar inom skolorganisationen ska ske i nära samarbete med berörda parter och med gedigna beslutsunderlag med konsekvensanalyser.

3. Valfrihet för Värmdös invånare är viktigt. Barn är olika och en variation på skolor och huvudmän breddar utbudet och mångfalden. Samtidigt är det viktigaste kvalitet på undervisning och en trygg skolmiljö. Fler friskolor är inget självändamål utan det viktigaste är att valfriheten garanteras och att skolornas kvalitet är fortsatt hög.

 

 

Deshira Flankör, Moderaterna

1. Vi vill stärka vår utvecklingsresa genom satsningar på hög kvalitet i undervisningen, engagerade lärare med hög kompetens och höga förväntningar på alla barn. Vi kommer att förstärka arbetet med tidiga insatser för elever som inte uppnår kunskapskraven samt elever med hög skolfrånvaro.
 
2. Vår utgångspunkt är att våra verksamheter ska hålla en hög kvalitet och att alla elever ska få den kunskapsförberedelse de har rätt till. Vi har med oss erfarenheterna sedan tidigare och kommer att jobba hårt för en bred förankring hos vårdnads­havare vid eventuella förändringar i framtiden.

3. I närtid behövs inga fler skolor i kommunen, varken kommunala eller fristående. Om några år, när det finns behov av fler skolor, välkomnar vi en ökning av de fristående alternativen så länge Värmdöborna efterfrågar dem. Det är i slutändan föräldrarna som ska avgöra valet av skola.

 

 

Kristina Paltén, Miljöpartiet 

1. Höja skolpengen för fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i klassrummet och i förskolan!

2. Politikerna behöver lyssna in föräldrar och elevers synpunkter och reflektera tillsammans över vad som kan göras bättre. Genomföra regelbundna dialoger mellan politiker och föräldrar, lärare, rektorer samt erbjuda öppna kunskapsseminarier med aktuella ämnen.

3. Nej. Värmdö har tillräckligt med skolor för antalet elever. Internationella Engelska skolans etablering har inneburit att kommunala skolor tappat elever. Konsekvensen är att skolpengen inte räcker till att betala utgifter som åläggs den kommunala skolan, bland annat ta hand om elever med särskilda behov.

 

 

Carl Kangas, Socialdemokraterna

1. Efter 15 år med Moderaternas är facit tydligt — sjunkande resultat. Vårt första beslut blir att sjösätta en plan för att alla Värmdös skolor ska bli bra skolor. Med en långsiktigt höjd skolpeng ska vi öka lärartätheten, förbättra undervisningskvaliteten och stärka elevhälsan. Vi är Värmdös skolparti.
 
 2. Det behövs en ny lyssnande kommunledning. Vi säger tydligt nej till nya skolnedläggningar. Vi vill införa ett rådgivande skolråd för att öka dialogen med Värmdös föräldrar och involvera dem i vår plan för att utveckla alla Värmdös skolor.

3. Vi tycker det är bra att det finns en valfrihet. Det viktiga är att alla Värmdö skolor är bra och att vi inte slår undan benen för de skolor som redan finns genom att det öppnas nya skolor som det saknas elevunderlag för. Kommunen behöver agera långsiktigt.

 

 

Thorulf Empfevik, Sverigedemokraterna

1. Det första är ordning och reda. Lärare måste återfå kontrollen. Värmdös skolor behöver fler lärarassistenter så att lärare får mer tid för undervisning. Elever som uppträder våldsamt måste omplaceras. Allt för att eleverna ska få bästa studiero och chans till bra skolresultat.

2. Våra skolor på öarna ska leva och bevaras i högsta mån. Vi måste se till att det är kvalitet på våra kommunala skolor. Droger måste ­bort.

3. Vi är inte emot friskolor utan tycker det är ett tillskott här på Värmdö med fler val för familjer om var man vill placeras sitt/sina barn.

 

 

Liv Simonsen, Vänsterpartiet

1. Mer resurser och en mer långsiktig planering. Förra året kom Värmdö på plats 286 av 290 vad gäller lärartäthet i Lärarförbundets undersökning Bästa skol­kommun. Lärartätheten behöver öka och det förutsätter resurser.

2. Genom att alla beslut föregås av grundliga konsekvensanalyser och dialoger med berörda Värmdöbor och intresseorganisationer. På så sätt kan vi ta förankrade och riktigt bra beslut för Värmdös alla invånare.

3. Nej. Marknadsskolan är ett misslyckande som har skapat mycket oreda i Värmdös skolor, det skapar även osäkerhet i de kommunala skolorna. Varenda skattekrona ska gå till till våra barns skolgång, inte ned i enskilda aktieägares fickor.

  
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x