Politikerna: Så kan Värmdös äldre få det bättre

Politikerna svarar på frågor om äldreomsorgen. FOTO: MOSTPHOTOS
Val 2022 Publicerad 05:21, 17 augusti 2022

• Inför kommunalvalet: Politikerna svarar på frågor om äldreomsorgen

I fyra veckor inför valet tar NVP reda på var partierna står i lokala frågor.

Veckans frågor handlar om äldreomsorg: 

1. Hur ska ni ta höjd för att det blir så många fler äldre Värmdöbor kommande år? 

2. Är upphandlingen rätt väg framåt för Värmdös hemtjänst?

3. Hur vill ni förbättra livskvaliteten för äldre i Värmdö?

 

Kristina Paltén, Miljöpartiet 

1. Nuvarande mandatperiod har vi arbetat med målsättningen att leverera bättre omsorg till ett ökande antal äldre. Vi behöver fortsätta arbetet med att öka kvaliteten och arbeta smartare och med god kvalitetsuppföljning. Miljöpartiet vill skapa fler äldreboenden och fler trygghetsboenden på Värmdö.

2. Vi hade gärna bevarat valfrihet (LOV) och kommunal hemtjänst men de utredningar som gjorts har visat att LOV inte fungerar i en liten kommun som Värmdö. För att fortsätta erbjuda god kvalitet i omsorgen till ett ökande antal äldre var det nödvändigt att gå vidare med en upphandling av hemtjänsten.

3. Vi vill fortsätta stärka äldreomsorgen och satsa mer på det viktiga arbete som pensionärsorganisationer, Guldkanten och andra aktörer gör. Vi vill stärka stöd och avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet, se ytterligare en demenssjuksköterska och fortsätta motverka ofrivillig ensamhet.

Deshira Flankör, Moderaterna

1. En välrustad äldreomsorg kräver en stark ekonomi. Vi har redan påbörjat effektiviseringsresan där vi minskat onödig administration så att mer arbetstid läggs på Värmdös äldre. Vi har under mandatperioden beslutat om tre nya äldreboenden, två i fristående regi vilket minskar belåningsgraden.

2. Ja. Värmdö har för få hemtjänstkunder utspridda på stor geografisk yta. Flera hemtjänstföretag har gått i konkurs medan vår egen hemtjänst gjort stora underskott och behövt lägga tid på långa resor mellan hemtjänstkunderna. Då är det bättre att hemtjänsten upphandlas och vi följer upp på kvalitén. 

3. Vi vill främja ett långt och självständigt liv för Värmdös äldre. Vi vill utöka aktiviteterna som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre. Aktiva och friska äldre är en flerfaldig vinst för samhället i stort. Vi vill att alla anställda inom äldreomsorgen ska ha minst en undersköterskeutbildning.

Carl Kangas, Socialdemokraterna

1. Genom att använda skattepengarna rätt, de ska gå till välfärd för våra äldre och inte dyra konsulter och bemanningslösningar som Moderaterna gjort under sina 15 år vid makten. Vi vill bygga fler särskilda boenden och genomföra ett arbetslyft med bättre villkor för alla hjältar som arbetar i äldreomsorgen. 

 2. Avvecklingen av valfriheten inom äldreomsorgen är ett svek. För oss handlar det om en trygghetsfråga. Äldre med hemtjänst måste kunna byta om man inte är nöjd. Därför måste den kommunala äldreomsorgen räddas. De som byggt upp vårt Värmdö förtjänar bättre. Vi vill bevara de äldres valfrihet!

3. Vi vill kraftsamla mot den ofrivilliga ensamheten bland äldre genom ett ökat stöd och bra lokaler till våra äldreorganisationer. Maten i äldreomsorgen ska vara omsorgsfullt lagad. Vi vill också se ett riktigt kulturhus med ordentliga ytor så att den kan bli en mötesplats över generationsgränserna. 

Anna Lipinska, Kristdemokraterna

1. Vi planerar för flera äldreboenden och trygghetsboende. Äldreomsorgen ska utvecklas med hjälp av välfärdsteknik, service och vård i hemmet. Vi lägger ett stort fokus på förebyggande verksamhet, rehabilitering och arbete mot den ofrivilliga ensamheten.  

2. I dagsläget är det rätt. Vi värnar om valfriheten men viktigast av allt är att erbjuda en högkvalitativ äldreomsorg och bra kontinuitet inom hemtjänsten. 

3. Vi vill skapa en mötesplats för seniorer genom att omvandla delar av Gustavsgården till ett ”seniorhus”. Det är viktigt att i samarbete med civilsamhället kunna erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter till äldre. 

Kristina Lång, Centerpartiet

1. En viktig del är att säkerställa att särskilda boenden och trygghetsboenden finns som möter behovet i närtid och långsiktigt. Vi vill också se mer förebyggande insatser för folkhälsan såsom mat, ökad social stimulans och mer rörelse. 

2. Centerpartiet är ett parti som värnar valfriheten högt och självklart var det ett svårt beslut. För att säkerställa god omsorg för alla Värmdöbor såg vi det dock som ett nödvändigt beslut att fatta. Värmdö en kommun med särskilda geografiska förhållanden vi måste anpassa oss efter.

3. Alla ska kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar och känna sig trygga, i dag upplever många äldre en otrygghet i sin vardag och det är något vi tar på stort allvar. Vi vill också arbeta för att det ska finnas en meningsfull fritid för alla Värmdöbor, ung som gammal.

Amie Kronblad, Liberalerna

1. Ännu fler satsningar på särskilda boenden behövs, vi planerar redan och uppför sådana, men vi behöver fler. För L är det viktigt att särskilda boenden innebär  att boende har möjlighet att påverka sin vardag. Att erbjuda olika karriärvägar för undersköterskor är viktigt för att rekrytera och behålla personal och bli en attraktiv kommun att arbeta i.   

2. Att upphandla hemtjänst enligt LOU (lagen om upphandling), i stället för att ha valfrihet gällande utförare är en nödvändig reform i Värmdö just nu. Det gör det lättare att följa upp kvaliteten och minska antalet personer som arbetar med varje enskild brukare. Utvecklingen av hemtjänsten bör gå mot att mindre grupper personal gemensamt arbetar med en grupp brukare. 

3. Det ska vara tryggt att bli gammal i Värmdö. Ofrivillig ensamhet är viktigt att motarbeta. Vi vill öka samverkan med civilsamhällets olika organisationer för att göra aktiviteter mer tillgängliga. 

Liv Simonsen, Vänsterpartiet

1. För att få bättre kontroll över kostnaderna vill vi öka andelen kommunal hemtjänst och äldreboenden. Exempelvis så är det viktigt att arbeta långsiktigt med kompetensutveckling så att personalen trivs och stannar kvar, men det kan vi som politiker bara göra om verksamheten drivs i kommunal regi.

2. Nej. Kommunen måste ta ansvar för äldreomsorgen, inte hänvisa de äldre till skandalbolag utan att ge några alternativ. Vi vill att alla äldre i Värmdö ska kunna välja hemtjänst och serviceboenden i kommunal regi. 

3. Vi vill att personalen ska ha mer tid för de äldre. Därför vill vi anställa fler, både i hemtjänsten och inom äldreomsorgen. Tyvärr så kan kommunen inte kräva att privata omsorgsbolag gör samma sak, så det är viktigt att alla får möjlighet att välja kommunala alternativ med transparens och god kvalitet.

Thorulf Empfevik, Sverigedemokraterna

1. Värmdös äldreomsorg ska hålla toppklass. Vi måste satsa på fler äldreboenden med kvalitet. Rätt till heltid är en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön för anställda inom omsorgen. Vi måste göra det smidigt och satsa mer på hemtjänsten för de äldre som väljer att bo kvar i sina hem.

2. Vi anser att hemtjänsten bör återkommunaliseras.

3. Våra äldre ska ha rätt till utevistelse god mat av hög kvalitet. Gratis trygghetslarm för de som är i behov av detta. Våra äldre skall aktiveras utefter deras förmåga för att höja deras livskvalitet.


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x