Val 2022 Publicerad 05:13, 06 september 2022

• Politikerna frågades ut på Gustavsgården

Nya träffpunkter, äldreboenden och mer personal stod på agendan. Men när pensionärsföreningarna i Värmdö bjöd in till politikerutfrågning var långt ifrån alla nöjda med svaren.
– Jag saknade svar. Det är bara snack. Vi går inte på det, sa Siv Branelius, 87 år, efteråt.

Samlingssalen på Gustavsgården var så gott som fullsatt när SPF och PRO bjöd in de förtroendevalda till en politikerutfrågning. Elva av tolv partier ställde upp. Utfrågningen började med att partierna fick presentera sin politik, följt av skriftliga frågor där partierna fick svara ja/nej med skyltar. 

En fråga gällde om kommunen gjort tillräckligt för att åtgärda de allvarliga brister i äldreomsorgen som coronakommissionens rapport visat. Det tyckte KD, Medborgerlig samling (MED), MP och M.
– Då kan jag nämna att Inspektionen för vård och omsorg kom med mycket allvarlig kritik för en vecka sedan, och där fick inte en enda kommun godkänt, sa Monica Fransson, moderator, som själv arbetat som äldrechef i Värmdö.

Fråga om stöd 
En annan brännande fråga gällde om kommunens stöd till Guldkanten ska fortsätta, det sa alla partier ja till utom MED. Pensionärs-rådets möjlighet till inflytande var en fråga, då föreningarna anser att det inte fungerat. Där sa alla partier utom S och V nej till att samråden ska ske i kommunstyrelsen. Men den fråga som upprört flest äldre är valfriheten i äldreomsorgen, främst hemtjänsten. När alla partier sa ja på frågan om man vill att val av hemtjänstutförare ska återinföras när det är möjligt, uppstod en minidebatt i frågestunden.
– Det här är ett av mandatperiodens stora svek, hur många partier gick till val på att avskaffa valfriheten i hemtjänsten? Ändå är det, det som händer just nu, precis före valet. Varför var det så bråttom att genomföra? Jo, därför att det är en kommunledning som inte lyssnar. Det är svårt att tro att vi skulle acceptera att avskaffa valfriheten för föräldrar att välja skola, men Värmdös äldre kan man behandla på det sättet, det tycker jag är en moraliskt fråga, sa Carl Kangas, S, och fick applåder.

Anna Lipinska, KD, kontrade med att frågan om hemtjänst var en riktig ”långkörare”, att verksamheten gått med ”gigantiska underskott” och att Agneta Cuypers, Mitt parti Värmdö, MPV, varit med och tagit beslutet.
– Och vi kan inte ha underskott, för det är underskott som drabbar er äldre, det blir mindre pengar till kompetensutveckling, ta hand om anhöriga och investera i mötesplatser, sa hon.

”Satt som gisslan”
Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, sa att ”politiska skygglappar ska inte hindra att man löser en sakfråga” och betonade att hennes ja gällde att återinföra val av utförare ”när det är möjligt” och sa att kunderna ska räcka till både privat och kommunal hemtjänst, och jämförde Värmdös hemtjänstmarknad med hur det ser ut för en affär som saknar kunder.
– Finns inga kunder kan man inte anställa personal.

Agneta Cuypers, MPV, som tidigare suttit som förste vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden för L, vittnade om att hon känt det som om hon satt som ”gisslan” i samband med hemtjänstupphandlingen. Och Fredrik Zetterberg, som lämnat M, sa att detta var ett av Skärgårdspartiets hjärtefrågor.
– Ni förtjänar att få välja. Den enda anledningen till att man sa nej till upphandling med ickevalsalternativet var för att då hade det visat sig att S fått rätt. Nämligen att hemtjänsten är underfinansierad, sa han.

Behovet av platser på äldreboenden är stort, och många tvingas flytta till andra kommuner, i nuläget köper kommunen 20 platser i andra kommuner. Pensionärerna ville veta när de planerade boendena blir klara. Dessutom är det brist på korttidsplatser, det finns åtta i hela Värmdö. Alla partier var eniga om att det var något som behövde uppmärksammas.
– Jag är lite skeptisk till deras svar. Det är jättesvårt att komma in på ett boende, men i nuläget behöver inte jag flytta, sa Helga Deiaco, 87 år.

Tre medskick
Gunnel Avehag, 82 år, tyckte den viktigaste frågan var föreningslokaler.
– Vi har varit utfrysta från Gustavsgården under en lång tid. Det har varit jobbigt och jag tycker inte det går att jämföra pensionärsföreningar med andra föreningar som de gjorde.

Politikerna fick tre frågor medskickade för framtida beslut; att många äldre vågar inte åka färdtjänst för det fungerar så dåligt, att det behövs ett hospice och att ingen ska behöva dö ensam.
Siv Branelius, 87 år, från Ingarö var inte så imponerad av politikernas svar.
– De lovade så mycket, men när blir det klart? Jag saknar svar på alla frågor. Det är bara snack, men vi är människor och vi går inte på det.
Har du bestämt vad du ska rösta på?
– Ja. Men de glömmer oss sen. Vi har inget att tillföra, vi är bara problem och sjukdomar. De bryr sig inte, de skiter i oss.


 
Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kr för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x