DATAPOLICY NACKA VÄRMDÖ POSTEN AB (NVP) 

Personuppgifter
Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person så som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild person.

Nacka Värmdö Postens behandling av dina personuppgifter
NVP samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter om dig som du själv lämnar till NVP, som NVP behöver för att kunna utföra tjänster enligt lagar och/eller avtal och för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot dig. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med oss via våra plattformar i sociala medier eller lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon. Med behandling av personuppgifter menas varje användning av personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag. De lagliga grunder som finns för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att NVP ska kunna fullgöra ett avtal, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse,behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse förden enskilde, eller att behandling sker med stöd av den enskildes samtycke eller en intresseavvägning. Vi behandlar dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse för detta, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare via webben eller sociala medier, eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler, en så kallad intresseavvägning. Om ändamålet för att behandla dina personuppgifter kräver ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, normalt genom att du aktivt får klicka i en ruta i formuläret.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra NVP:s rättsliga skyldigheter, t.ex.tillhandahålla beställd tjänst, tillvarata synpunkter, hantera klagomål eller reklamationer, följa lagstiftning, mm.

Skydd av personuppgifter
Vi är mycket måna om att hålla en hög säkerhet för dina personuppgifter och vi har vidtagitlämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering eller förstörelse. Såväl personuppgifter som övrig information om våra intressenter och kunder behandlas konfidentiellt. NVP kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

Externa länkar
Denna policy gäller för personuppgifter och information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. På våra webbplatser kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna policy. 
NVP tar inte något ansvar för behandling av personuppgifter som sker utanför våra webbplatser och det är därför viktigt att du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

Cookies
Vi har placerat ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. ”Cookies” är en teknologi som de flesta webbsidor använder i dag. En cookie kan beskrivas som en liten textfil som placeras i din webbläsares internminne. Det ger oss möjlighet att få en översikt över statistik som vi använder för att göra våra webbsidor bättre för våra kunder. De vanligaste webbläsarna (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, o.s.v.) är inställda på att godkänna cookies automatiskt, men man kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte godkänns. Vi vill uppmärksamma dig på att väldigt många webbsidor inte fungerar optimalt om man inte godkänner cookies. De flesta webbläsare erbjuder möjligheten att blockera spårningscookies i menyn under”Inställningar”.

Tredjepartscookies
För att kunna rikta och erbjuda relevanta annonser använder våra annonsörer och samarbetspartners sig av tredjepartscookies.Dessa cookies samlar in information från din browser för att kunna styra annonseringen efter intressen, även kallad intressebaserad annonsering. Den information som samlas in är inte personlig och kan ej identifiera dig som besökare. Vill du begränsa möjligheten att rikta annonsera baserat på intresseområde kan bland annat använda dig av Your online choices.

Kontaktinformation
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:personuppgift@nvp.se