Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m. som företaget Nacka Värmdö Posten tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration. NVP äger rätt att ändra dessa villkor, inklusive gällande priser, med information därom till kunden inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om kunden inte accepterar de nya villkoren eller priser, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration till upphörande det datum då ändringen träder i kraft.

Betalning

Prenumeration av NVP betalas i förskott med kontokort via SwedPay. Kostnaden dras automatiskt varje månad. 

Giltighet och uppsägning.

Prenumeration av NVP är en tillsvidareprenumeration. Den har ingen bindningstid och kan sägas upp när som helst. Ingen återbetalning för del av månad sker utan prenumerationen löper tills det datum den är betald. 

Personuppgifter

NVP behandlar dina personuppgifter i enlighet med Nacka Värmdö Postens datapolicy