Villkor för kommentarer

Regler för kommentering på NVP.se
 
På NVP.se har du möjlighet att kommentera både artiklar, insändare, ledare och krönikor. För att kommentera på NVP.se måste du vara inloggad på Facebook. Vi på NVP:s redaktion övervakar dagligen kommentarerna som kommer in till hemsidan och vi tar bort olämpliga inlägg. Du kan också som läsare göra oss uppmärksamma på opassande inlägg genom att skicka ett mejl till red@nvp.se
 
Detta gäller för kommentarerna:
• Kommentera i vänlig, civiliserad ton
• Håll dig till ämnet
• Tänk på att ditt inlägg automatiskt blir tillgängligt för andra i samband med att du publicerar det
• Dina inlägg kan komma att användas i papperstidningen
• Var försiktig med att diskutera enskilda människor. Att diskutera människor i deras yrkesroll till exempel politiker går bra, men inte att sprida rykten eller förtala människor som inte har en offentlig yrkesroll.
• Skriv helt vanliga ord. Använd inte hundra utropstecken efter en mening och skriv inte ja med hundra a, till exempel.
 
Innehåll som vi inte accepterar:
• Detaljer som kan kränka berörda personer
• Hets mot folkgrupp
• Rasistiska, pornografiska eller sexistiska yttranden
• Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
• Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
• Nonsensinlägg, eller inlägg som avviker helt från ämnet
• Personliga angrepp eller ärekränkande inlägg
• Kommersiella budskap
• Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material
 
 
Övervakning:

NVP:s kommentarfunktion tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att redaktionen regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot detta.
Det innebär också att vi kan välja att radera enskilda inlägg, undvika att öppna vissa artiklar för kommentarer eller närsomhelst stänga av möjligheten till kommentering i de fall inläggen avviker från dessa regler.

Artiklarna kan kommenteras i en vecka efter publicering.

Den som gör ett inlägg som strider mot lag kan personligen bli ansvarig för detta. Användare som upprepade gånger missbrukar reglerna stängs av.


Tillbaka