Seniorer om nya boendet: ”För få p-platser och hissar”

Ösby äldreboende. FOTO: VÄRMDÖ KOMMUN (ILLUSTRATION)
Gustavsberg Publicerad 11:30, 25 juli 2022

• SPF kritiskt i samrådssvar om äldreboende i Ösby

Förslaget om ett nytt särskilt boende i Ösby har varit ute på samråd under sommaren. Samrådet har nu avslutats. Boendet planeras för 60 platser.

SPF Seniorerna i Värmdö har yttrat sig och är positiva till placeringen vid Ösby skolväg, men kritiska till antalet p-platser som man anser är för få. Kommunen planerar för 15 p-platser i ett garage och 10 p-platser i markplan för boendet och intilliggande gruppbostäder.

SPF anser också att biltrafik för att lämna och hämta skolbarn borde förbjudas helt på vägsträckan utanför boendena. Pensionärerna vill även att man möjliggör utevistelse för de boende i skuggiga lägen, att huskroppen flyttas in och att man tillåter balkonger och uteplatser i norr- och österläge.

Dessutom ifrågasätter man att bara två hissar ritats in i skisserna, då alla boende är beroende av hiss.


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x