Gustavsberg Publicerad 10:02, 08 november 2022

• Vattenfall och Astareal tar hand om överskottsenergi i Gustavsberg

15 miljoner kilowattimmar. Så mycket värme kommer årligen tas till vara från Astareals produktion i Gustavsberg. Överskottet, som tidigare gick till spillo, beräknas kunna stå för uppvärmningen av cirka 2 500 lägenheter i Gustavsberg.
– Det här är ett jättespännande projekt, och det gör oss till ett ännu mer hållbart företag, säger Peter Worsöe, vd för Astareal.

I ungefär 30 år har Astareal haft odlat alger i Gustavsberg. Från gröna mikroalger utvinns astaxanthin, en antioxidant som används ibland annat kosttillskott, djurfoder och kosmetika.
Under en process över cirka fyra veckor går algerna från att rymmas i behållare på 100 milliliter till att succesivt flyttas till större och större behållare — den sista är på 32 kubik. Därefter centrifugeras algerna för att sedan krossas, torkas och pastöriseras. Slutprodukten är ett ”algmjöl” som används i produkterna.
Algodlingarna är energikrävande, och avger mycket överskottsvärme. Detta för att algerna kräver rätt förutsättningar för att tillväxtmiljön ska bli så bra som möjligt. Vattnet måste till exempel ha rätt ph-värde och temperatur och algerna kräver konstant ljus.
– 25 grader på vattnet är optimalt, blir det varmare riskerar algerna att dö, säger Astareals produktionschef Peter Forsman.
Dessutom belyser starka lysrör odlingarna dygnet runt. Får algerna inte tillräckligt med ljus riskerar de att gå i dvala och växer inte som önskat.
Dagligen tas prover från odlingarna för att se att allt är som det ska och man jobbar ständigt för att försöka optimera algernas tillväxtmiljö ytterligare.
I fall något skulle hända som gör att man måste börja om och starta upp odlingarna på nytt skulle det ta 12–14 veckor innan produktionen är i full gång igen. Därför är hygienreglerna strikta och fabriken har reservkraft som går igång vid till exempel strömavbrott.
Algproduktionen producerar mycket överskottsvärme, från till exempel lamporna. Det är energi som tidigare bara har ventilerats bort, men tillsammans med Vattenfall har Asta­real nu börjat ta vara på den energin.
– Man kan säga att vi inte längre eldar för kråkorna, säger Thomas Sundström, underhållschef på Astareal.
Utanför fabriken har en anläggning för värmeåtervinning installerats. Anläggningen har högvärmepumpar, vilket gör den unik, säger Lars Blomberg, chef på Vattenfall network solutions.
– Anläggningen gör att vi kan ta tillvara på 15 miljoner kilowattimmar värme till fjärrvärmenätet i Gustavsberg. Genom att ta vara på överskottsvärmen gör vi en mer miljömässig åtgärd än tidigare, säger han.
Anläggningen har varit i gång på prov sedan i september, i slutet av november räknar man med att produktionen ska vara i full drift.
Vattenfall köper överskottsvärmen av Astareal. Men det är inte mer ekonomiskt än att köpa annan värme, säger Kurosh Beradari, försäljningschef på Vattenfall, och kallar det för ett ”nollsummespel”.
– Men det bidrar till en mer hållbar produktion. Och i och med att överskottsvärmen skickas direkt till fjärrvärmenätet minskar köpen av till exempel bränsle.
Han tillägger:
– För oss känns det bra att vara med och skapa den här klimatsmarta lösningen, som även är lokal.
– Det här är ett jättespännande projekt, och det gör oss till ett ännu mer hållbart företag, säger vd:n Peter Worsöe.

Grundades 1988

Astareal grundades 1988 av en grupp forskare vid Uppsala universitet som hade stor kunskap om alger och produkter från alger. Företaget är det första i världen som producerade naturligt astaxanthin från mikroalger för den kommersiella marknaden.


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x