Gustavsberg Publicerad 10:25, 16 april 2021

• Köpeskilling: 110 miljoner • "Mycket glada över möjligheten"

Nu är det klart – fastighetsbolaget Landia, som ingår i Ramstedtgruppen, köper delar av hushållsporslinsfabriken med kommunens planerade kulturhus.

I onsdags tog kommunfullmäktige beslut. Köpeskillingen landar på 110 miljoner, det högsta budet.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva fastigheten och därigenom att delta i den fortsatta utvecklingen av Gustavsbergs hamn. Vår förhoppning är att i framtiden kunna stärka vår närvaro i området ytterligare, säger Jonas Ramstedt, vd på Landia i ett pressmeddelande.

Sex bud kom in, fem budgivare fick presentera sina bud, varav två sedan valdes ut. Landia och Sisyfosgruppen. Efter att slutbuden kommit in, ändrade Landia sitt bud från 95 till 110 miljoner och utan förbehåll för det eftersatta renoveringsbehovet. Medan Sisyfosgruppen la två bud, ett på 58 miljoner utan något förbehåll, alternativt ett på 100 miljoner med förbehåll för det eftersatta renoveringsbehovet och att man efter en teknisk företagsbesiktning fick justera budet.

Till slut valdes Landia utifrån högsta bud, inga förbehåll och en långsiktigt kulturell utvecklingstanke kring fastigheten.

– Det här är ett efterlängtat beslut. Äntligen får vi till det kulturhus som politiken lovat sedan 2013. Jag är glad över budet, det högsta vi fick, som ger oss utrymme för reinvesteringa r men också att det är en aktör som vi har positiv erfarenhet av. De har tidigare visat på stor hänsyn till konstnärerna i konstnärshuse då de följt sina löften vilket känns tryggt för kommunen, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

I sin presentation säger Landia att man ser en "stor utvecklingspotential i fastigheten", och många konkreta och intressanta utvecklingskoncept för fabriken. Kärnan sägs bli att skapa koncept inom konst, formgivning och kultur. Ett spår Landia nämner är att vidareutveckla det samarbete med G-studion man redan har, där man ser en potential i att tillskapa ateljéer i fabriken som binder ihop Dekor- och Konstnärshusen med fabriken.

Försäljningen villkoras av att kommunen hyr tillbaka den del av fastigheten som planeras för det nya kulturhuset. Av 13 700 kvadrat ska kommunen hyra 2 560 kvadratmeter för bibliotek, danslokaler och andra kultur- och fritidsverksamheter. Årshyran ligger på 5,3 miljoner, och avtalet sträcker sig 15 år med start från 1 september 2021.

Kommunen har ställt upp vissa kriterier för köpet, bland annat att kulturmiljön bevaras, erfarenhet av förvaltning av kulturfastigheter och att fastigheten bibehålls och att det finns en långsiktig kulturell utvecklingstanke kring fastigheten och området Gustavsbergs hamn.

S är kritiska till beslutsprocessen, att kulturhusytan krympt och att kommunen inte säkerställer att visionen med försäljningen fullföljs, men sa till slut ändå ja, och lämnade en skriftlig reservation.

– Vi vill få till det riktiga kulturhus som utlovats värmdöborna, därför accepterade vi affären trots vår skarpa kritik kring hur begränsad vår möjlighet till insyn och tillgång till underlag har varit. Behoven av yta har  tidigare bedömts vara minst 4 000 kvadrat för att rymma ett riktigt kulturhus. Nu ska man hyra 1 500 kvadratmeter mindre än vad man från början avsåg. Det gör det i praktiken omöjligt att realisera ett riktigt kulturhus. Vi är oroade över att det här i slutänden bara blir en flytt av ett bibliotek och lite samlokalisering. Vi tycker också det är märkligt att majoriteten avslog vårt förslag om att tydligt följa upp avtalet så att intentionerna med affären realiseras, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

2019 köpte Landia grannfastigheten med Dekorhuset och Konstnärshuset med G-studion.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x