Värmdö Publicerad 12:23, 17 januari 2020

• Vite börjar gälla • "Kännbart"

Villeroy & Boch måste genast börja rena lakvattnet från deponin i Ekobacken. Även Mark- och miljödomstolen avslår Villeroy & Bochs överklagande av bygg- och miljönämndens beslut.

Förbudet att släppa ut orenat lakvatten från deponin gäller från den 1 januari. Bolaget medgavs inte anstånd med att fortsätta utreda behovet av rening. Beslutet gällde omedelbart och var förenat med ett vite på 40 000 kronor i månaden.

Men Villeroy & Boch överklagade, först till länsstyrelsen och sen till mark- och miljödomstolen, och begärde att den så kallade omedelbara verkställigheten stoppades. Bolaget anser att det är klarlagt att det inte finns något behov av att rena lakvattnet, och det inte finns skäl till krav på långtgående provisorisk rening av lakvattnet i avvaktan på en permanent reningsteknik. Och att det under alla förhållanden saknas skäl att kräva en omedelbar rening.

"Konsekvenserna för Villeroy & Boch om inhibitionsyrkandet avslås är betydande. Villeroy & Boch har då att välja mellan att betala ett kännbart månatligt vite eller att bekosta installation av provisorisk reningsutrustning som vid sakprövningen av överklagandet kan visa sig opåkallad. Provisorisk reningsutrustning är betydligt mer kostnadskrävande än vad nämnden antagit och den skulle behöva anläggas på mark som inte ägs eller disponeras av Villeroy & Boch" skrev man.

Nu avslår domstolen överklagandet i ett delbeslut, då man bedömer att nämnden haft tillräckliga skäl för sitt beslut, och vad bolaget anfört medför inte att det finns skäl att stoppa beslutet.

– Så klart är vi besvikna, men inte direkt förvånade och vi jobbar vidare utifrån vår satta handlingsplan. Vi tittar på olika lösningar för rening av lakvattnet från vår deponi, säger Angelica Zwahlen, kommunikationsansvarig på Villeroy & Boch.

Lars-Erik Alversjö, M, byggnadsnämndens ordförande är nöjd.
– Det är bra att domstolen har hanterat ärendet skyndsamt och att de delar vår och länsstyrelsens uppfattning om att reningen måste ske omedelbart, säger han i ett pressmeddelande.

Carl Kangas, S, oppositionsråd håller med om att det är positivt att högre instans ger kommunen rätt.
– Men själva reningen måste komma igång och det är så klart förorenarens ansvar, men kommunen måste se till att det finns mark för att sätta upp reningsverket på. Än så länge så fortsätter utsläppen och M-ledda styrets tydliga löfte till Värmdöborna om stopp vid årsskiftet är redan sviket.

Sakfrågan är ännu inte prövad.

Texten har uppdaterats klockan 16:44