FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Större vattensalamander.

Två nya våtmarker krävs
för hotad salamander

Värmdö 14:56 | 27 februari 2019

Värmdö kommun måste anlägga två nya våtmarker i vår för att rädda den hotade större vattensalamandern i Charlottendal. Det har länsstyrelsen beslutat.

Det var i samband med bygget av den nya förskolan som större vattensalamander påträffades och bygget stoppades. Som NVP berättat, hotas inte bara större och mindre vattensalamander, utan också 19 andra skyddade djurarter. 

Nu förelägger länsstyrelsen kommunen att vidta försiktighetsåtgärder och anlägga två våtmarker i närområdet.