FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Greta Brydolf, lokal fackrepresentant, oroas över att utsatta grupper ska komma i kläm när Värmdö omorganiserar försörjningsstödet.

Varnar för flytt
av socialbidrag

Värmdö 08:04 | 12 december 2018

Barnfamiljer, våldsutsatta kvinnor, missbrukare och personer med psykiatriska sjukdomar, är grupper som kan drabbas när socialkontoret på nytt måste omorganiseras. Det menar Akademikerförbundet SSR Värmdö som är kritiska till planerna att flytta försörjningsstödet.

Ökade kostnader för försörjningsstöd i Värmdö

Kostnaderna för antalet hushåll som haft försörjningsstöd längre tid än tio månader har ökat jämfört med tidigare år. Samtidigt har kommunen sedan 2016 fått fler nyanlända som snabbt behöver komma in i samhället, när det inte lyckas hamnar de hos socialtjänsten och blir beroende av försörjningsstöd. 

Sedan förra året arbetar socialtjänstens individ- och familjeomsorgs arbete- och försörjningsgrupp, som är en del av mottagningsgruppen, med att skapa en gemensam mottagning med ”en väg in” till myndigheten. Syftet är att ge familjer med blandproblematik rätt stöd och hjälp direkt.

För att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd och förbättra integrationen har den nya majoriteten beslutat att flytta ansvaret för försörjningsstödet från socialnämnden till en ny nämnd. Från 1 januari får vuxen- och arbetslivsnämnden ansvar för både bostadsetablering och försörjningsstöd. Mellan 17 och 20 anställda på socialtjänstens arbete- och försörjningsgrupp måste flytta.

Men beslutet har medfört starka reaktioner från anställda, det är bara drygt ett år sedan den senaste omorganisationen. Fackförbundet Akademikerförbundet SSR Värmdö, som organiserar flera medlemsgrupper, har därför skrivit till kommunstyrelsen för att försöka stoppa, alternativt skjuta upp beslutet, då man menar att rättssäkerheten för medborgarna hotas av beslutet.
– Vi ser att vinsten av en flytt av försörjningsstödsgruppen som små i jämförelse med riskerna. Det kan bli både dyrare och krångligare, säger Greta Brydolf, ordförande för Akademikerförbundet SSR Värmdö.

Utsatta kan drabbas
Facket oroas av att fler utsatta grupper kommer att drabbas av förändringen.
I dag är missbrukare, våldsutsatta kvinnor, barnfamiljer och personer med psykiatriska variationer de största grupperna för försörjningstödet, och de är också aktuella inom andra delar av socialtjänsten.
– Det kan vara kvinnor som lämnat en våldsam relation och behöver skyddat boende och inte kan gå till sitt jobb, en person med psykiatriska variationer som inte har pengar till mat eller medicin eller en barnfamilj som fått elen avstängd. Och det är dessa individer som brukar ha extremt akuta behov av försörjningsstöd, säger Greta Brydolf.

Sämre samarbete
Facket ser fler risker med förslaget. Samarbetet med socialtjänsten kan bli lidande — vilket riskerar att man inte kan säkerställa att resurser går till de som har rätt till dem, mottagningsgruppen splittras vilket kan leda till ett längre behov av ekonomiskt stöd och att fördelarna med den inarbetade ”en väg in” försvinner. 
– Idag kan handläggarna snabbt ta beslut om försörjningsstöd, men också stoppa utbetalningar, eftersom försörjningsstödsgruppen byggt upp ett nära  samarbete med andra delar av socialtjänsten. Detta samarbete kan försvåras eller omöjliggöras av de krav på sekretess som gäller mellan olika politiska nämnder, säger Greta Brydolf.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, säger att man vill skapa bättre förutsättningar för att människor snabbare ska komma ut i arbete.
– Genom förändringen ser vi att kommunens insatser för sysselsättning och även integration kommer att förenklas och förtydligas.
Ni ser inga risker med flytten för socialtjänstens andra grupper?
– Att skapa förutsättningar för människor till ett liv med egen försörjning är att bry sig om dem. Om det finns individer som behöver även andra sociala insatser så kommer vi självklart att bistå med det.
Tror ni denna flytt kan lösa delar av underskottet i socialnämnden?
– Det viktigaste är att hjälpa människor att snabbare komma ut i arbete. Det kommer sannolikt att bidra till att kostnaderna för försörjningsstöd minskar och det är absolut något positivt.


Ständiga avhopp i personalstyrkan

Socialnämnden har i många år gått med underskott och genomgått ständiga omorganisationer. De senaste fyra åren har en fjärdedel av arbetsstyrkan på IFO myndighet slutat — varje år.

Socialnämnden prognosticerar, som NVP berättat, ett underskott i år på drygt 25 miljoner kronor, varav IFO Myndighet står för drygt 24 miljoner. Orsaken till det senare är främst merkostnader för bemanningstjänster, försörjningsstöd till etableringshushåll och köp av verksamhet.

För att få bukt med underskotten i socialnämnden har kommunen de senaste åren beslutat om olika omorganisationer, både politiskt och i förvaltningen. 2015 flyttades exempelvis ansvaret för funktionshinder/LSS  från socialnämnden till den nya vård- och omsorgsnämnden. Men både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har fortsatt gå med stora underskott.

Nu flyttas försörjningsstödet över till den nya vuxen- och arbetslivsnämden. Detta trots att det bara är drygt ett år sedan den senaste omorganisationen gjordes. 
Hittills i år har 23 anställda på IFO Myndighet, av 86,5 årstjänster, sagt upp sig. Även över tid har personalomsättningen varit stor. Drygt en fjärdedel av alla anställda har slutat varje år, de sista fyra åren. Värst var det 2015, före omorganisationen till sektorer, då nästan hälften av de anställda slutade.

Nya uppsägningar
Facket oroas nu av en ny uppsägningsvåg. Ett av de största problemen, inte bara i Värmdö är att få tag i utbildade socionomer.
– Vi är rädda att tappa medarbetare, i en sån här stor förändring är det inget socialtjänsten har råd med. Vi är också måna om att man nu, när beslutet är fattat, tar det i en lugn takt, så att inte den bra samverkanslösning som vi har försvåras och klienter drabbas.