Värmdö Publicerad 07:50, 08 november 2019

• Har integrerat miljötänkande i vardagen

Grantomta montessori har, som en av fem skolor i landet, nominerats till priset som årets mest hållbara grundskola.

Bakom utmärkelsen står stiftelsen Håll Sverige rent, som genom sitt program Grön flagg arbetar för att skolor ska få in hållbarhetsfrågan i undervisningen.

Grantomta nomineras för att man integrerat miljötänkandet i den vardagliga verksamheten, där elever haft ett kritiskt tänkande och bidragit till hållbara lösningar.

  • Hanna Bäckman