Värmdö Publicerad 18:27, 10 november 2022

• Kangas, S: ”En tydlig riktning i tuffa tider — satsning på skola, miljö och äldreomsorg”

En budget där främst de tre nämnder som har med utbildning att göra samt äldrenämnden får tillskott presenterades av Värmdösamarbetet på torsdagen.
– Nu pekar vi ut en ny tydlig riktning för Värmdö, som en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och en tryggare äldreomsorg, sa kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas, S, om ”Framtidsbudgeten — ansvar i tuffare tider”.

Efter flera år med moderatstyrda budgetar var det en ny herre på täppan när socialdemokraten Carl Kangas, flankerad av fyra kvinnor — Kristina Lång, C, Amie Kronblad, L, Kristina Paltén, MP och Julia Ekedahl, S — presenterade Värmdösamarbetets första budget.

Det nya minoritetsstyret räknar med stöd Skärgårdspartiets och Vänsterpartiet för att få igenom budgeten och kommunstyrelsens nyvalde ordförande Carl Kangas var belåten under pressträffen:

– Vi är trygga med att den här budgeten kommer att gå igenom utifrån den valtekniska samverkan som vi har med Skärgårdspartiet och Vänsterpartiet. Det här är ett samarbete och kommer att driva mycket av politiken i nämnderna där vi har majoritet.

Han berättade att det hänt en del efter valet, att det ekonomiska läget i landet har försämrats och att befolknings- och skatteprognoserna ser negativa ut.

– Visst hade vi hoppats på mer än de 18,6 miljonerna i generella statsbidrag från regeringen, men det har vi hanterat i budgeten.

Spara in på bemanningspersonal
Carl Kangas uppgav att budgeten, med samma skattesats som tidigare, främst gör satsningar inom skolan men att det inte görs några tydliga besparingar i andra nämnder.
– Det är ett osäkert ekonomiskt läge därför har vi avsatt en hel del pengar i reserv. Så det är en ansvarsfull budget, sa han och fortsatte:
– Men minskad inhyrd bemanningspersonal, mindre administration och en utvecklad digitalisering kommer att spara pengar.

Amie Kronblad, L, nuvarande ordförande i utbildningsnämnden, berättade om en rejäl satsning på framför allt Värmdös högstadieelever.
– Meritvärdet ska upp och fler ska ta sig vidare till gymnasiet, det är en klar målsättning. Därför höjer vi skolpengen för högstadieelever med sex procent och gör en satsning på att få in socialpedagoger i högstadieskolorna, berättade hon stolt.

Målet är att kunna presentera en ny bandyhall
Kommunstyrelsens vice ordförande Kristina Lång, C, tog upp satsningar på fritidssidan. Målsättningen och vallöftet från S att bygga tre nya isytor, varav en bandyhall, ligger fast. Men plats och utförande ska utredas vidare. Samtidigt ges ett uppdrag att kunna få betydligt fler ritter och fler barn i ridskola i kommunens ridanläggning i Evlinge.
– Idrott, fritid och kultur är viktigt för individen och skapar trygghet och sammanhållning i samhället. Tillsammans med föreningslivet vill vi utveckla idrottsanläggningarna, sa Kristina Lång.

Infrastrukturfrågorna ligger också på Kristina Långs bord och problemen med och för trafiken genom Värmdö ska nu lösas genom en mobilitetsplan, som ska genomlysa problem och lösningar för alla trafikslag för ett hållbart resande.
– Sen kommer vi att ge uppdrag att se till att öka de fastboende i skärgården genom handlingsplanen skärgårdspaketet, fortsatte Kristina Lång och man kunde ana att samarbetspartnern Skärgårdspartiet haft ett ord med i laget.

Omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är prioriterad i Värmdösamarbetet, och Miljöpartiets Kristina Paltén förklarade gärna hur man ska kunna nå målet att halvera mängden utsläpp till 2030 och nå nettonoll 2045.
– Är det tufft får man jobba hårdare! Vi har en aktiv miljöbudget där vi ska sänka kommunens utsläpp men också hjälpa till och adressera frågan till alla Värmdöbor genom att se till att sänka de konsumtionsbaserade utsläppen.

Julia Ekedahl, andranamn i lokala S, fick presentera satsningarna inom social- och äldrefrågorna. Hon berättade att äldreomsorgspengen och funktionsstödet är uppräknat med 3 procent i budgeten och att man ska tillsätta en kommungemensam vikariepool för skola, förskola och äldreomsorg.

Budgeten i siffror

• Oförändrad kommunalskatt på 18,98 kronor.

• Höjd skol- och förskolepeng. Högstadiet + 6 procent, övriga + 3 procent. Sammantaget + 29 miljoner.

• Uppräkning för löneökningar, + 18 miljoner.

• Höjd äldreomsorgspeng och funktionsstöd, + 12 miljoner.

• Framtidssäkrad välfärd, + 10 miljoner.

• Konjunktur och volymreserv, + 15 miljoner.

• Reserv för kostnadsökningar i nämnder, + 22 miljoner.

• Överskottsmål: 1 procent, alltså 29 miljoner. 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x