FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Viks skola sticker ut med fem högskoleutbildade fritidspedagoger. Här tre av dem: Jill Nyberg, Tina Byheden Bäckström och Mia Korsbäck.

Lokala fritids gapar
tomma på utbildade lärare

Värmdö/Nacka 08:02 | 04 juni 2019

I Värmdö går det 132 elever per utbildad fritidslärare — i Nacka är snittet bättre, 81, men båda kommunerna hamnar långt ner i jämförelse med hela landet.

Har trenden vänt i Nacka och Värmdö?

Antal elever per heltidsarbetskraft med pedagogisk högskoleexamen:

2018: Nacka (81), Värmdö (132)
2017: Nacka (94), Värmdö (167)
2016: Nacka (83), Värmdö (148)
2015: Nacka (71), Värmdö (176)
2014: Nacka (60), Värmdö (183)
2013. Nacka (54), Värmdö (119)
Källa: Lärarförbundet

För ett år sedan skrev NVP om bristen på förskollärare i Värmdö, med 26 barn per anställd lärare, vilket gjorde att Värmdö då var näst sämst i landet. En ny sammanställning från Lärarförbundets visar att kommunen även ligger i botten när det kommer till behöriga lärare i relation till antalet elever på fritidshem.

Enligt statistiken går det 132 elever per utbildad fritidslärare i Värmdö, vilket gör att kommunen hamnar på plats 282 av landets drygt 300 kommuner. I Nacka är siffran 80 elever (plats 240) och snittet i landet är 55 elever.

Svårt att rekrytera
I en aktuell rapport om fritidshem från Värmdö kommun bekräftas också problematiken, där man slår fast att ”skolorna har svårighet att rekrytera personal med pedagogisk högskoleexamen”.

Cecilia Lindberg, utbildningsnämndens ordförande i Värmdö, utvecklar:
– Vi har ont om legitimerade fritidspedagoger generellt. Värmdö blir extra hårt drabbat av detta, på grund av dels det långa pendlingsavståndet från Stockholm, dels konkurrensen om de få fritidspedagoger som finns att tillgå.

Vad tycker du som ansvarig politiker om siffrorna?
– Jag har höga ambitioner och strävar efter att vi ska placera oss i toppen inom alla områden och tyvärr säger inte placeringen något om den goda kvalitet vi har i våra verksamheter.

Enligt Värmdö kommuns egna rapport om under läsåret 2017/2018 var det 56 elever per fritidsavdelning, att jämföra med snittet i landet som är 40 elever. 

Cecilia Lindberg menar att man inte bör stirra sig blind på siffrorna.
– En avdelning säger inte allt om hur fritidshemmets verksamhet organiseras då avdelningarna ofta samarbetar med varandra och delar in sig i mindre grupper vid aktiviteter.

I juni i år ska ni presentera en handlingsplan för hur ni ska jobba med fritidshem framöver. Vad kommer det att redogöras för i den?
– Jag vill inte föregå något ärende, utan ber att få återkomma i frågan. 

Gustav Grändeby

… men här är en skola som bryter mönstret

Trots svårigheter med rekrytering sticker Viks skola ut i positiv bemärkelse: Här finns fem högskoleutbildade fritidslärare.
– Jag är otroligt stolt över vår personal och fritids, säger Victoria Ekman, rektor på skolan.

Förra läsåret använde sig 2 379 elever av fritidshem i de tio kommunala skolorna i Värmdö, tre fjärdedelar av dessa är barn från förskoleklass och årskurs tre. 

Victoria Ekman tror att den höga andelen grundlärare mot fritidshem, som är den faktiska titeln, på Viks skola beror på en kombination av lyckad rekrytering och att barnskötare på skolan påbörjat utbildningen till fritidslärare under tiden de jobbat.
– Fritids har hög status här och vi har haft en stark utveckling bland personalen. Det ena ger det andra. Har man utbildad personal som har mandat att driva och utveckla verksamheten vidare blir det en positiv spiral.

Fritidslärarna på Viks skola, som NVP träffar, pekar på flera orsaker till det låga antalet utbildade grundlärare mot fritidshem i Värmdö. Löneläget och avståndet till Värmdö nämns som två skäl – det tredje är att utbildningen till yrket stöpts om och fortfarande är ny.
– Men det är tråkigt, och i slutändan är det en politisk fråga varför det ser ut som det gör, säger Jill Nyberg.

Fritidslärarna är eniga om att mindre barngrupper och schemalagd tid varje vecka för utvecklingsfrågor är två starka skäl till att de trivs så bra.
– Det var en anledning till att jag valde Viks skola som arbetsplats, här får vi tid att en gång i veckan i arbetsgrupper diskutera vad som behöver lyftas i fritidsverksamheten, säger Mia Korsbäck.

Varför är det så viktigt med utbildade grundlärare mot fritidshem?
– Vår roll är avgörande, vi ser barnen hela dagen och jobbar också med mjuka värden. Det kan handla om att hjälpa dem i konfliktfyllda situationer eller att ta med undervisningen ut i skogen, säger Tina Byheden Bäckström.
– Vi i har utbildad personal på plats från klockan sju till halv sex. Vi har bra koll på barnens mående, tillägger Jill Nyberg.

Victoria Ekman sticker inte under stolen med att de gärna hade haft ännu mer högskoleutbildad fritidspersonal på skolan.
– Men så ser verkligheten tyvärr inte ut, skolan har en budget att hålla sig till och pengarna räcker inte. Barnen borde vara viktigast och för att få bra, kvalitativa miljöer krävs utbildad personal, säger hon.