Värmdö Publicerad 13:42, 17 februari 2021

• Östra Kil och södra Mölnvik pekas ut • "Besvikna på regionens rapport"

Värmdö vill utreda fler platser för ambulanshelikopterns placering. Södra Mölnvik och Östra Kil pekas ut som tänkbara baser.
– Jag är jättebesviken på regionens rapport och vi vill tydligt visa vår angelägenhet att få tillbaka helikoptern, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Diskussionen om var regionens ambulanshelikopter ska baseras fortsätter. I fjol pekades Bromma ut som det bästa alternativet, men efter att statliga Swedavia föreslagit att Bromma ska läggas ner, så har regionen öppnat för att titta på fler alternativ. I januari pekades, som NVP berättat, det planerade naturreservatet Tjustvik-Gottholma ut i ett internt kommunalt arbetsmaterial som ny möjlig bas.

Planerna fick många Värmdöbor att reagera. Nyligen föreslog S att kommunen skulle utreda fler platser, däribland Östra Kil och Ekobacken, för regionens ambulanshelikopter för att den inte skulle lokaliseras på annan ort.

I dag, onsdag, går kommunen ut med att man vill utreda fler platser för ambulanshelikoptern.

– Jag är beredd att dra i alla trådar för att få hit ambulanshelikoptern om regionen visar minsta intresse för någon annan placering i Värmdö, säger Deshira Flankör.

Kommunen har därför skrivit till Region Stockholm och pekat ut bland annat södra Mölnvik och Östra Kil som platser som kommunen vill utreda närmare.

– Vi vill visa att det finns möjliga platser i Värmdö, och speciellt om Bromma nu ryker. Det primära målet är att få tillbaka helikoptern till Värmdö. Så länge regionen tittar på flera förslag för en placering så kommer vi att fortsätta samverka för att hitta en lokalisering, och vara på tårna, säger Deshira Flankör.

Varför föreslogs inte Tjustvik?

– Vi fokuserar på de platser som har mest chans och som tidigare diskuterats. Vi har skrivit en mängd skrivelser till regionen om platser där helikopterplattan skulle kunna ligga på. Södra Mölnvik finns ju redan med i deras egen rapport, säger Deshira Flankör.

Region Stockholm och Värmdö kommuns politiska ledning skrev 2017 under en avsiktsförklaring där de lovade att regionens ambulanshelikopter skulle vara tillbaka i Värmdö före 1 september 2020. Men i fjol kom regionens slutrapport som pekade ut Bromma som bästa placering, och Hålludden på Värmdö först som sista, fjärde alternativ.

– Jag är mycket besviken på den rapport som presenterats. Vi har åkt runt med regionens tjänstemän sedan 2017 och tittat på en mängd platser där södra Mölnvik och Hålludden rankats högt, sedan placeras Hålludden på fjärde plats i länet. Vi vill att intentionen i detta avtal ska efterlevas och att ett antal lokaliseringar på Värmdö utreds vidare innan regionen fattar beslut om placering. Och, vi vill, genom att peka ut ett antal platser i kommunen tydligt visa vår angelägenhet för att helikoptern åter placeras här, säger Deshira Flankör.

Både Östra Kil och Södra Mölnvik har utretts tidigare. I regionens slutrapport bedöms Södra Mölnvik som möjlig att utreda vidare, men förhållandevis dyr att bygga på och med begränsade utvecklingsmöjligheter. Dessutom finns en problematik med en befarad hasselsnokpopulation.

Kommunen pekar nu på Södra Mölnviks närhet till väg 222, kollektivtrafik och räddningstjänsten som fördelar. Området har tidigare prioriterats ner, bland annat på grund av otillräcklig tillfartsväg, men är nu en del i en pågående infrastrukturplanering för kommunen och Trafikverket.

– Vi är beredda att prioritera planarbetet vid en etablering av ambulanshelikoptern i kommunen och bedömer att planarbetet kan ske snabbare än den mediantid som Locum utgått från i sin utredning, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö, i ett pressmeddelande.

Östra Kil anser kommunen bör studeras vidare som ett alterntiv då förutsättningarna ändrats efter att planerna på en återbrukscentral skrotats och marken blivit tillgänglig för annan verksamhet.

– Vi har även haft diskussioner med regionen om Östra Kil, och de har tidigare i alla fall kommit fram till att placeringen inte fungerar. Men jag är beredd att lyfta frågan, säger Deshira Flankör.

Carl Kangas, S, oppositionsråd, ser positivt på kommunens skrivelse till regionen.

– Det är bra att kommunen efter vårt förslag om att utreda Östra Kil nu är mer proaktiva gentemot region Stockholm. Risken är annars att helikoptern glider oss ur händerna. Irene Svenonius och M kan inte backa på sina löften, därför förutsätter jag att de hörsammar kommunens begäran om fler utredningar.

Han säger att S tycker Östra Kil är intressant eftersom det inte finns lika mycket bebyggelse runt omkring, men att partiet hela tiden varit öppna för och föreslagit fler platser.

– Även södra Mölnvik behöver utredas mer, säger Carl Kangas.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x