Värmdö/Nacka Publicerad 14:51, 12 mars 2020

 • Gustavsgården och Djuröhemmet berörs • Nacka sjukhus stoppar besök

Gustavsgården och Djuröhemmet stängs för besökare skriver Värmdö kommun på sin hemsida.

Det innebär att äldreboendenas restauranger inte kommer att ha öppet för allmänheten, och att anhöriga ombeds att inte besöka sina äldre släktingar.
I särskilda fall när ett besök är nödvändigt ska det avgöras tillsammans med verksamhetsansvarig.

På fredagen meddelade också Aleris som driver Nacka sjukhus att man stoppar alla besök till intagna.

Kommunen stänger också träffpunkter eller möten som är inplanerade för de äldre på boendena.
Syftet är att hindra smittan att spridas till de mest utsatta grupperna och minska takten på spridningen.
Medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen och vården av äldre uppmanas att inte gå till jobbet om de är sjuka eller får symtom på luftvägsinfektioner.
Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i region Stockholm.
Mer information finns på kommunens hemsida, varmdokommun.se

Nacka kommun rekommenderar på sin hemsida anhöriga att undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och att aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.