FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

”Den egeninitierade tillsynen måste vi prioritera bort. Vi skulle behöva anställa flera handläggare till för att kunna ge-nomföra den”, säger Jelinka Hall, chef på bygg-, miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Värmdö skär ner
på miljötillsynen

Värmdö 14:36 | 26 februari 2019

Behovet är större än resurserna. Därför måste kommunen prioritera bort delar av sin miljötillsyn i år. Väldigt allvarligt, menar S.

På sitt senaste möte antog Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd en tillsyns- och verksamhetsplan för 2019. Av den framgår att tillsynsbehovet på miljöområdet är större än de tillgängliga resurserna. Därför är man under 2019 tvungen att prioritera bort bland annat den egeninitierade tillsynen av konstaterade och misstänkt förorenade områden, dagvattentillsyn vid parkeringsplatser och tillsyn av konstgräsområden.

”Inte längre arbeta aktivt”
Även förra året gjordes en liknande bortprioritering, vilket NVP rapporterade om i oktober.
Jelinka Hall, chef på bygg-, miljö- och hälsoskyddsavdelningen, konstaterar att miljöskyddshandläggarna fortsatt kommer att agera i pågående ärenden.
– Det handlar till exempel om fall där ett klagomål inkommer eller om någon stöter på föroreningar i marken i samband med ett bygglov. Men den egeninitierade tillsynen måste vi prioritera bort. Vi skulle behöva anställa flera handläggare till för att kunna genomföra den, säger hon.

Socialdemokraterna oroas av utvecklingen.
– Det här är väldigt allvarligt. Nu kommer kommunen inte längre arbeta aktivt och förebyggande med dessa områden utan bara agera i de fall något uppdagas, säger Linda Nygren, S, andre vice ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

”Gör behovsplanering”
Lars-Erik Alversjö, M, ordförande i nämnden, hävdar att nämnden inte prioriterar bort den egeninitierade miljötillsynen, trots att det ordagrant står i tillsyns- och verksamhetsplanen.
– Däremot kommer förvaltningen bland annat arbeta med en behovsplanering för att tydliggöra framtidens krav. Efter att behovsplaneringen är klar kan förvaltningen sätta upp mål och vilka resurser som behövs för miljötillsyn, säger han.
Enligt S saknas nu möjligheten att motarbeta akuta fall av föroreningar. Vad är din kommentar till det?
– Om en akut och allvarlig situation uppstår, kommer vi omprioritera vårt arbete för att lösa problemet. Så skedde när problem uppstod vid Ekobacken och Farstaviken.
Varför satsas inte mer pengar på egeninitierad miljötillsyn?
– När vi är klara med behovsplaneringen kommer vi ha en bra bild av vilka aktiviteter som ska göras. Först då kan vi se om mer pengar och resurser behövs.