Värmdö skär ner 16 miljoner på skolorna — bara i år

Värmdö Uppdaterad 14:14 14 maj 2019

Värmdö kommun behöver skära ner 16 miljoner kronor på skolan i år. Det beslutades av utbildningsnämnden på ett extrainsatt möte i fredags. Socialdemokraterna är starkt kritiska.
– Majoriteten utlovade en skolsatsning inför valet, det är ett löfte som de redan har brutit, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd i Värmdö.

I fredags hade utbildningsnämnden i Värmdö ett extrainsatt möte där den M-ledda majoriteten beslutade att skära ner 16 miljoner kronor i skolan, för att få bukt med ett prognostiserat underskott på 31 miljoner kronor 2019.

Den budgetuppföljning som gjorts visar att grundskolan är den skolform som beräknas gå mest minus under året, 13,2 miljoner kronor. För att minska underskottet föreslås det att man avslutar visstidsanställningar för obehöriga lärare.
– Majoriteten utlovade en skolsatsning inför valet, det är ett löfte som de redan har brutit. Att minska personalen i skolan kommer att leda till större klasser och mer arbete för de kvarvarande lärarna. Det är redan en pressad situation på skolorna som det är, säger Carl Kangas.

Även i övriga verksamheter som gymnasieskola (-4,2 miljoner), grundsärskola (-2,4 miljoner) och förskola (-2,9 miljoner) kommer det att sparas in. Den tydligaste sparåtgärden som presenteras – förutom för grundskolan – är inom förskolan där förslaget är att avveckla kommunal pedagogisk omsorg (dagmammor) och framöver låta detta skötas av privata anordnare.

Carl Kangas tycker dels att det ekonomiska anslaget till skolorna i Värmdö är för snålt och dels att de föreslagna åtgärderna i sin helhet saknar en analys om vad nedskärningarna kommer att innebära i praktiken.
– Det här är en åtgärdsplan som innebär väsentliga nedskärningar på flera skolverksamheter, trots det saknas det en ordentlig konsekvensanalys. 

Efter sparåtgärderna beräknas underskottet för utbildningsnämnden bli 15 miljoner kronor.

Skolorna som beräknas gå mest i underskott

Värmdö skärgårdsskola (-5,1 miljoner)
Brunn skola (-2,8
Hemmestaskolan (-2,6 miljoner)

  • Gustav Grändeby