Värmdö Publicerad 16:07, 28 juli 2020 Uppdaterad 10:20, 30 juli 2020

• Politikers utskällning klipptes bort • Kammarrätten ger kommunen bakläxa

Värmdö kommun måste lämna ut en bortredigerad videoupptagning från kommunfullmäktiges möte i våras. Det har Kammarrätten beslutat.

Det var den 4 mars som videoupptagninen skedde i samband med allmänhetens frågestund. Under mötet skällde, som NVP berättat, utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg, M, ut föräldern Petra Lindström som ställt en följdfråga.

Frågan gällde varför Cecilia Lindberg, som vill flytta de kommungemensamma resursgrupperna från Kullsvedskolan till Brunns skola, gjort en helomvändning i sakfrågan. Petra Lindström hänvisade till ett öppet brev till nämnden från 2009 som Cecilia Lindberg skrivit, då som föräldrarepresentant, där hon ifrågasatte nedläggningen av den dåvarande resursskolan och att alla barn kan inkluderas. Delar av brevet publicerades även som debattinlägg i NVP.

Händelsen gick att se i realtid på kommunens webbsändning, men efter mötet klipptes händelsen bort från kommunens webb- och Youtube-sändningar. Bortredigeringen, totalt 13 minuter och 59 sekunder, skedde på kommunfullmäktiges ordförandes Lars-Erik Alversjös, M, begäran och på kommunens dataskyddsombuds inrådan. Kommunen hänvisade till GDPR som skäl till bortklippningen.

Man anmälde också sig själv till Datainspektionen för att ha röjt känsliga personuppgifter, en så kallad personuppgiftsincident, då man menade att det framkom uppgifter som inte borde blivit allmänt kända i och med att filmen låg uppe på kommunens hemsida. Datainspektionen har avslutat ärendet.

Bortklippningen fick kraftig kritik från flera politiker, och även i sociala medier.

Efter mötet begärde en Värmdöbo ut den videoupptagning som upprättades i samband med mötet. Kommunen avslog begäran med hänvisning till offentlighets och sekretesslagen, men beslutet överklagades till Kammarrätten.

Nu ger Kammarrätten Värmdöbon rätt. Kommunen måste lämna ut videoupptagningen. Domstolen skriver att en begäran om att få ta del av allmänna handlingar ska leda till att myndigheten noggrant ska pröva vilka uppgifter som kan, respektive inte kan, lämnas ut. Skyldigheten att lämna ut de offentliga delarna av en handling är, skriver domstolen, absolut. En begäran får inte heller avslås med hänvisning till att handlingen finns tillgänglig på myndighetens hemsida.

Inte heller räcker kommunens motivering att hänvisa till offentlighets- och sekretesslagen. Den bestämmelsen som kommunen hänvisar till, avser sekretess för uppgifter som finns i vissa uppräknade skolformer (exempelvis sekretess gäller i grundsärskolan för vissa uppgifter om en enskilds personliga förhållanden , red:s anmärkning), och de uppgifter som omfattar Värmdöbons begäran ”finns inte i sådan verksamhet” skriver kammarrätten.

Inte heller finns något annat hinder mot att lämna ut uppgifterna. Därför ska kommunen nu lämna ut handlingen/videon.

I juni beslutade majoriteten, som NVP berättat, att slopa allmänhetens frågestund, med hänvisning till hur forumet fungerar, och i stället inrätta frågestunden med ett politikercafé en timme före fullmäktige.