FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Stefan Eriksson, en av de köpare som var intresserade av att köpa G-studion, förvånas över att de inte fick köpa, trots att de la det högsta budet.

"Värmdö gynnade
ett enskilt företag"

Värmdö 10:14 | 04 juni 2019

En intressent var beredd att köpa G-studion och Dekorhuset för 30 miljoner kronor och lade ett första bud på 24. Sen sålde Värmdö kommun husen för 23 miljoner.
– Kommunen gynnar ett enskilt företag med minst en miljon kronor, det tycker jag är väldigt märkligt, säger Stefan Eriksson, en av de som var intresserade av att köpa.

Det var i april i fjol som en av intressenterna till G-studion och Dekorhuset tog kontakt med kommunen för att köpa fastigheterna. Först efter en månad fick köparna veta att de hade fem dagar på sig att lägga bud. De erbjöd då kommunen 24 miljoner kronor, dessutom anmälde de intresse att köpa Tornhuset och Gula byggningen.

– Vi fick höra talas om att det skulle säljas för 20 miljoner. För lågt värderat, tyckte vi. Vi gillar gamla hus och skulle väldigt gärna vilja utveckla och renovera de fastig­heterna. Vi började med ett lågt bud på 24 miljoner kronor, men vi var beredda att betala upp till 30 miljoner kronor. Det var ju bra avkastning på husen jämfört med andra fastigheter som var till salu, säger Stefan Eriksson, civilingenjör.

Tvärstopp istället för bud
Men istället för att sälja, sköt kommunen upp försäljningen till efter valet, sedan ledande politiker svängt i frågan. Den officiella förklaringen var för att det har kommit in nya bud och att man ville låta även ateljéföreningen G-studion och konstnärerna att arbeta fram en lösning.

– Vi trodde det skulle bli budgivning, men det blev tvärstopp, säger Stefan Eriksson.
I september beslutade kommunstyrelsen istället att anlita mäklarfirman Catella. Lars Fladvad, utvecklingschef i Värmdö kommun, säger att kommunen informerade mäklaren om de intressenter man kände till.

– Uppdraget var att de skulle ta fram en folder och istället för att annonsera kontakta ett antal intressenter i det stora nätverk de har, det rörde sig om ett drygt 60-tal, och pejla intresset, säger han.

Beslut blev överraskning
I januari 2019 presenterade mäklarfirman fyra indikativa bud som låg till grund för slutförhandlingar. Två ansågs inte uppfylla kraven, och föll bort. De kvarvarande, Fondexgruppen och Ramstedgruppen, erbjöd 20 respektive 23 miljoner. Men att det fanns en intressent som var beredd att lägga ett högre bud framgår inte av officiella dokument och det är oklart om Catella fått reda på det eller sållat bort dem. Catella har undertecknat en sekretessförbindelse om uppdraget och Jonas Lindell, rådgivare på Catella, säger att man inte får uttala sig i media.

I mars tog kommunfullmäktige beslut om att sälja husen till Ramstedtgruppen för 23 miljoner. Beslutet kom som en fullständig överraskning för Stefan Eriksson.
– Vi blev chockade. Vi har ju sagt hela tiden att vi är intresserade och trodde vårt bud låg kvar. De sa i fjol att de skulle inte sälja, och så fort de skulle sälja så skulle de återkomma till oss. Men det har de inte gjort. Min uppfattning är att de var väldigt irriterade i kommunen på att vi kom in i bilden. Jag tror kommunen tidigt bestämde sig för en köpare, säger Stefan Eriksson.
Hörde ni av Catella någon gång?
– Inte ett ord. Vi hade heller ingen tidsbegränsning på vårt bud.

Såldes till lägre pris
Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande, skriver i ett mejl att hon, efter att kommunen anlitade mäklare, inte känner till att de två köparna kommit in med något bud och att man fått fyra indikativa bud som redovisats i fullmäktige.

Stefan Eriksson tycker att det är konstigt att kommunen sålde fastigheterna till ett lägre pris än han och hans kollega kunde erbjuda.
– Kommunen har ju gynnat ett enskilt företag med minst en miljon. Även om Ramstedtgruppen är större än oss så är kommunens agerande att inte höra av sig till oss som högsta budgivare märkligt.