Värmdö Publicerad 16:17, 02 december 2019 Uppdaterad 16:47, 02 december 2019

• S: "Dags att ta tag i den svällande byråkratin i Värmdö"

I fjol la Värmdö kommun 130 miljoner kronor på konsulter. Inför nästa års budget beslutade Majoritet för Värmdö om ett konsultstopp. Detta för att minska kostnaderna för konsulter och öka den egna spetskompetensen. Målet är att kommunen i högre utsträckning ska använda sin egen personal.

Nu visar nya siffror att kommunen hittills i år (till och med oktober) har betalat 95,7 miljoner kronor på olika konsulter. Det handlar om konsulter kopplade till detaljplaner, mark- och exploatering, trafik men också VA-utbyggnad och utbildning.
– Vi måste titta närmare på vad det beror på. Det är konsulter kopplade till olika projekt, och hör ihop med att vi inte sitter på den kompetensen, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Hur ska ni klara 2020:s mål?
– Konsultstoppet finns, och det ska finnas en avstämning med kontorschef och kommundirektör. Vi har också spetskompetens vi inte använder så ofta, men ibland behövs konsulter, men då ska man åtminstone alltid stämma av med sin chef först, säger hon.

Tekniska nämnden är den som anlitar flest konsulter, för drygt 34 miljoner, och då är inte konsulter inom VA inräknat; 23,5 miljoner. På andraplats kommer kommunstyrelsen som anlitat konsulter motsvarande 26,9 miljoner.

Av de 95,7 miljonerna är 61,3 miljoner kopplade till olika investeringar.

S är kritiska till kommunens användning av konsulter. Detta särskilt som kommunen också har en hög andel administrativ personal per invånare, den tredje högsta i länet, samtidigt som skola, vård och omsorg går med ständigt återkommande underskott.
– Vi har i vårt budgetförslag föreslagit ett konsultstopp på riktigt, till skillnad från Majoritet för Värmdö som endast har talat om ett konsultstopp utan att budgetera för lägre kostnader för konsulter.  Det är dags att ta tag i den svällande byråkratin i Värmdö. Det räcker inte att prata, det måste göras något, säger Sandro Wennberg, S, vikarierande kommunalråd som har interpellerat i frågan och kommer att få svar av kommunstyrelsens ordförande i fullmäktige på onsdag.