FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Socialnämnden gick förra året back med 25 miljoner kronor och måste spara. När kommunens ekonomiska stöd till kvinnojouren upphör kan Nina Persson och hennes kollegor inte längre ta emot Värmdöbor på sin öppna mottagning, istället hänvisas de till kommunens socialtjänst.

Värmdö avbryter
stöd till kvinnojour

Värmdö 08:01 | 16 april 2019

Efter 25 år säger Värmdö kommun upp sitt avtal med kvinnojouren i Nacka/Värmdö. Socialnämnden måste spara pengar. 
– Många familjer kommer inte att få den professionella hjälp som de behöver, säger Kerstin Eklöf, ordförande i kvinnojouren.

I förra veckan berättade NVP om att individ- och familjeomsorgen måste minska sina kostnader. Och nu påverkas kvinnojouren. Den 27 februari sa individ- och familjeomsorgen, IFO Myndighet, upp sitt avtal om stöd till kvinnor och barn som upplevt våld i nära relation som man haft med kvinnojouren i Nacka/Värmdö. Beslutet kom som en chock för föreningen.
– Vi har ju sett detta som ett långsiktigt avtal. Vår förening och Värmdö kommun har haft ett samarbete i 25 år, vilket har lett till att många vuxna, barn och ungdomar som upplevt våld i nära relation har fått omfattande professionellt stöd och hjälp. Jag befarar att det här på sikt kommer att medföra stor skada för våldsutsatta kvinnor och barn, och orsaka samhället stora och onödiga kostnader, säger Kerstin Eklöf, ordförande i föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö.

Uppsägningen rör den öppna mottagningen och innebär att kvinnojouren går miste om en halv miljon kronor årligen. Uppsägningstiden är sex månader. 
– Värmdö är en stor kommun, och vi nekar inte någon stöd. Vår verksamhet är avgiftsfri för de våldsutsatta. Det är därför vi behöver att kommunerna delar kostnaderna. Från i höst har vi inga resurser att ta emot de från Värmdö som kontaktar oss, säger Kerstin Eklöf.

Hänvisas till kommunen
Istället kommer våldsutsatta att hänvisas till socialtjänsten i Värmdö. I nuläget har kommunen en handläggare som arbetar med våld i nära relationer. 
– De säger att de ska klara behoven genom sin egen utförarverksamhet, men det känner jag mig tveksam till. Hur ska de som inte vill kontakta socialtjänsten få hjälp? Vår mottagning, och vi har mycket kompetent personal, har alltid tagit emot personer från Värmdö som kommer till oss på eget initiativ, alternativt blivit hänvisade till oss via polis, vården eller andra organisationer, säger Kerstin Eklöf.

Årligen besöker cirka 60 vuxna (inklusive anhöriga och vänner) och ett tiotal barn från Värmdö den öppna verksamheten hos kvinnojouren. Förutom stödsamtal, samtalsgrupper och individuella samtal, hjälper kvinnojouren till med kontakter med polis, vården, rättsväsendet och andra myndigheter. Man bistår också vid rättegångar. 
– Hela livet vänds upp och ner när man är våldsutsatt, då behöver man stöd för att fortsätta orka leva. Det är det stödet vi ger — fullt ut, säger Kerstin Eklöf.

Ökning efter Me too
På kvinnojouren märkte man ett ökat antal besökare under Me too-rörelsen. Den ökningen har mattats av, men en bestående förändring är ökad medvetenhet.
– Det vi sett är en helt annan medvetenhet om våldet mot tidigare och att det finns en öppenhet att tala om våldet som man inte gjorde förut. Vi vet var skuldbördan ligger i alla fall, säger Nina Persson, som håller i samtalsstöd på mottagningen.

”Tillgodoses genom socialtjänsten”

Värmdös socialtjänst kan ge samma stödinsatser som kvinnojouren. Det tror Birgitta Zaar, avdelningschef på individ och familjeomsorgens myndighetsavdelning.

IFO Myndighet har under många år haft stora ekonomiska underskott skriver Birgitta Zaar i ett mejl. Avtalet med kvinnojouren kostar kommunen 550 000 kronor per år.  
– För att uppfylla nämndens mål och nå en budget i balans så behöver alla kostnader inom myndigheten ses över. Vår verksamhet finansieras av kommunalskatten. Det gör att det är extra viktigt att se till att de resurser som samhället ställer till förfogande används på ett ansvarsfullt sätt, skriver hon.

Förra året fick 49 våldsutsatta personer från Värmdö, stöd av kvinnojouren. Av dem hade cirka 15 personer inte varit aktuella tidigare. Birgitta Zaar tror inte beslutet kommer att påverka våldsutsatta kvinnor. 

En heltidsanställd
Kommunen har en heltidstjänst som riktar sig till våldsutsatta kvinnor för att ge stöd och vägledning, och man har även möjlighet att ge barn stöd via så kallade Trappan-samtal. Man kan också koppla in mer omfattande insatser, som skyddat boende, i egen regi eller köpta tjänster. Alla medarbetare får handledning, man anlitar tolk vid behov. Kommunen ingår i olika nätverk med länsstyrelsen och andra Södertörnskommuner och har en gemensam forsknings- och utvecklingsenhet, berättar Birgitta Zaar.
– Vår bedömning är att kvinnojourens stöd kan tillgodoses genom socialtjänsten. Det finns även andra frivilliga verksamheter som våldsutsatta kvinnor kan vända sig till, skriver Birgitta Zaar.

I första hand hänvisas våldsutsatta kvinnor till socialtjänstens mottagningsfunktion. Det går enligt henne även att söka hjälp via andra frivilliga verksamheter som Unizon, Kvinnofridslinjen och Alla Kvinnors Hus i Stockholm.