FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

V: Kortare arbetsdagar i vården

Värmdö 09:10 | 18 januari 2019

Vänsterpartiet vill att arbetstiden för personalen på särskilda boenden sänks till sex timmar per dag. I en motion skriver partiet att sänkt arbetstid betyder mindre sjukskrivning och då slipper man ha inhyrd personal från bemanningsföretag.

Utredningsenheten på kommunen föreslår dock att motionen avslås. Detta eftersom det redan är svårt att hitta utbildad personal och om arbetstiden skulle sänkas skulle man behöva anställa fler. Sänkt arbetstid förbättrar inte hälsan utan leder endast till förbättrad självupplevd hälsa enligt tjänstemännen. På sitt senaste möte skickade kommunstyrelsen ärendet vidare till fullmäktige för beslut.