FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Skotten sattes i Strandvikparkens mylla av elever och lärare från Farstavikens skola. Plantorna är märkta med skyltar med texten ”CO2-fälla”.

Unga plantor ger
hopp om framtiden

Värmdö 12:21 | 08 juni 2019

Tidigare i veckan satte elever från Farstavikens skola ut elva ekplantor i Strandviksparken.

Plantorna har eleverna själva odlat fram från ekollon. På plats fanns även kommunens landskapsarkitekt, Ann-Sofie Jalvén, som berättade mer om växtligheten på platsen. Eleverna hoppas att ekarna på sikt ska ge hopp om en bättre framtid genom att ta upp koldioxid och bromsa växthuseffekten, samt erbjuda livsutrymme för både fåglar, insekter och andra smådjur.