FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Efter fyra år på boendet i Torsby måste Stefan Lindgren (till höger i bild) flytta till en egen lägenhet i Värmdö Bostäders bestånd. Senast Stefan bodde på egen hand vräktes han av samma hyresvärd. Till vänster i bild: Stefans gode man Bertil Sommar.

Han tvingas bort från sitt boende: "Behöver stödet"

Värmdö 10:00 | 20 maj 2019

Stefan Lindgren har en medfödd hjärnskada och ett tidigare missbruk — nu vill kommunen tvinga honom att flytta från boendet på Torsbygården.
– Jag vill inte sitta ensam, isolerad i en lägenhet. Jag behöver det här stödet, säger han.

Mitt i villaområdet i Torsby ligger Torsbygården, som är ett HVB-hem och särskilt boende för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Sedan fyra år bor 53-årige Stefan Lindgren här, efter att ha beviljats en särskild boendeplats då kommunen inte kunde ordna en LSS-plats. Bakgrunden var att han inte fick bo kvar i sin tidigare lägenhet, eftersom Värmdö Bostäder inte godkänt honom som hyresgäst på grund av hans missbruksproblem och låga inkomst. 

Stefan trivs med sitt boende. Sedan födseln har han en hjärnskada, som påverkar honom på olika sätt. Han har också ett tidigare missbruk bakom sig. 
– Här har jag ett eget hem. Vi har gemensamma måltider och jag känner mig trygg. Jag har vänner, och får det stöd jag behöver. Jag kan åka hem till min tjej på helgerna i Hemmesta och ibland åker jag till loppisen Guldkanten i Gustavsberg. Jag har tidigare haft alkoholproblem, och jag har hela tiden stöd av personalen här, det är såna saker som gör att jag kan koppla bort alkoholen.

Hänvisad till bostadskön
Kommunens beslut om boendet på Torsbygården har förlängts vid flera tillfällen, men efter en utredning för några år sedan anser kommunen att han inte har så omfattande stödbehov som krävs för att beviljas särskilt boende. Istället har Stefan hänvisats till att ställa sig i bostadskö samt söka andrahandsbostad. I avvaktan på att han ska hitta en egen bostad har kommunen fortsatt förlänga boendet på Torsbygården. 

Rädd att isoleras
Men nu vill kommunen tvinga Stefan att flytta till en lägenhet i Stavsnäs mot hans vilja. I slutet på mars avslog biståndsavdelningen hans ansökan om fortsatt särskilt boende och sedan 1 maj är han i princip bostadslös. Stefan och hans gode man Bertil Sommar har varit och tittat på lägenheten flera gånger, men Stefan vill inte flytta dit.
– Kommunen vill sätta mig i en lägenhet på Stavs-näs gärde. De anser inte att jag behöver det här stödet. Det är ett andrahandskontrakt, ett socialt kontrakt, som är dyrare. Jag vill inte flytta dit. Jag kommer att känna mig isolerad och det är stor risk att mina alkoholproblem kommer tillbaka, och då är jag tillbaka på ruta ett, men de lyssnar inte på mig. Värmdö Bostäder har redan satt upp mitt namn på dörren, och flyttbil är beställd, säger Stefan. 

Gode mannen anmäld
Parallellt med biståndsbeslutet har kommunen också anmält Stefans gode man två gånger till överförmyndarnämnden för brister i sitt godmanskap, bland annat för att han inte ställt Stefan i bostadskön och för att han inte samarbetar för att få Stefan att flytta. 
– Det är inte något kommunen krävt, inte heller har de brister kommunen nu klagar på påtalats för mig tidigare. Jag kan inte tvinga Stefan att flytta, jag kan inte heller utan hans samtycke tacka ja till lägenheten eftersom det ligger i mitt uppdrag som god man att ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar, till vilket jag räknar min huvudmans bostad, säger Bertil Sommar.

Bertil Sommar tror det kan bli svårt för Stefan att bo i en egen lägenhet. 
– Värmdö Bostäder har inte tidigare godkänt Stefan som hyresgäst mot bakgrund av hans tidigare problem. Det är oerhört osannolikt att en privat hyresvärd skulle godkänna honom som hyresgäst. Till det kommer hans låga inkomst. Att ställa Stefan i en bostadskö har jag därför ansett vara utsiktslöst, säger Bertil Sommar.

Stefan har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten, som avslagit överklagan. Det finns, enligt domstolen, inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader. 

”Ingen har frågat mig”
När en kommun ska fatta beslut så måste det göras en sammanvägning av insatsens lämplighet, kostnader och den enskildes önskemål.
– Enligt IVO är kommunen skyldig att visa mig ett skriftligt beslut, jag har inte sett något sådant och inte heller att platsen på Torsbygården är uppsagd. Ingen har frågat mig om vad jag vill eller tycker om att bo i lägenheten. Jag har inte lämnat mitt samtycke och inte varit med i beslutet, säger Stefan.


Ny bedöming kan leda till nytt beslut

Det är behovet som styr vilken insats som kommunen beviljar. Det säger Helena Lindenius, avdelningschef på biståndsavdelningen för äldre och funktionshindrade.

Hon kan inte uttala sig i enskilda ärenden men säger att det krävs omfattande stödbehov för att beviljas en insats om särskilt boende eller LSS.
– Om en person inte har så omfattande stödbehov som krävs och man får avslag så gör biståndsavdelningen alltid en plan som är långsiktig och ser till att personen får de insatser som behovet kräver. Handläggaren utreder ärendet och gör planeringen tillsammans med gode mannen och den enskilde. Om den enskilde inte håller med om handläggarens bedömning kan den enskilde överklaga beslutet. Det är alltid behovet som styr, säger Helena Lindenius.
Om en person tidigare har haft en egen lägenhet men sedan inte blivit godkänd, vad föranleder er att tro att personen ska klara det nu?
– Ibland kan en person bli vräkt från sin bostad alternativt att den enskilde av olika anledningar inte klarar av ett eget boende. Då kan det bli aktuellt att tillfälligt bo på ett boende med särskilt stöd. Om det sedan visar sig att personen blir mer självständig och inte längre har behov av omfattande stöd och omsorg, görs en ny bedömning och utifrån detta fattas andra beslut.