FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Dekorhuset och G-studion ska nu bjudas ut till försäljning, men villkoren avskräcker konstnärerna som vill köpa.

Tuffa villkor när
konstnärhus säljs

Värmdö 12:26 | 24 september 2018

Alliansen går vidare och kopplar nu in mäklare för att sälja Dekorhuset och G-studion. Samtidigt ställs allt högre krav på köparens ekonomiska muskler, men även på att säkerställa renovering, drift och underhåll. Det kan göra det svårare för konstnärerna att lägga bud.

I förra veckan beslutade Alliansen att ge kommundirektören i uppdrag att anlita en mäklare för att gå vidare med försäljningen. Husen har värderats till mellan 21 och 25 miljoner kronor av två oberoende värderare. Senast i januari ska inkomna bud redovisas för kommunstyrelsen. I klartext betyder det att man nu börjar om med ny budgivning.

För att säkerställa att ateljéerna kan behållas på ”rimliga villkor” och att byggnaderna bevaras ställer kommunen upp ett antal kriterier för val av köpare.
Förutom priset kommer kommunen även att bedöma köparens ”vitsordade och praktiska och ekonomiska möjligheter att ta ansvar för ombyggnad, drift och underhåll av ateljéhusen”.

Bland annat ska köparen redovisa tidigare erfarenhet av förvaltning av kulturfastigheter och, genom bankgaranti, visa på en finansiell ställning som gör att upprustning och ombyggnad kan inledas omgående och utan ”markanta” hyreshöjningar.

Kommunen ställer också omfattande krav på tillgänglighet, brand- och elsäkerhet, hygienisk standard, VA- och ventilationssystem, yttertak, fönster och fasader och att farliga material och föroreningar, som asbest, avlägsnas. Dessutom får driften och ägandet av husen inte baseras på att köparen har behov av kommunalt stöd eller andra kommunala garantier.

Som NVP berättat håller Ateljéföreningen G-studion på och undersöker möjligheterna att själva ta över fastigheterna. Men kommunens nya krav kan göra att det blir svårt.

– Vi har haft en bra dialog med kommunen, men med de här direktiven känns det inte riktigt bra. Jag vet inte vad det innebär för oss. Vi är väldigt pressade av tiden. Frågan är ju vad som väger tyngst för kommunen, om det är den som betalar mest eller tillgängligheten i lokalerna. Brandskyddet är självklart, men det skulle ju åtgärdats av kommunen för flera år sedan. Frågan är också vad de ser för verksamhet framför sig, om det bara är ateljéverksamhet behövs inte så omfattande renoveringar, säger Lisa Wallert, ordförande i Ateljéföreningen G-studion.

Kommunstyrelsens ord-förande Deshira Flankör, M, säger att det är svårt att ställa generella krav utformade efter enstaka aktörers förutsättningar.

– Vår utgångspunkt har varit att också ge konstnärerna en chans, vilket vi har varit behjälpliga med, både praktiskt och finansiellt. Och hur de lyckas leva upp till våra krav får bli en politisk diskussion.