Värmdö Publicerad 09:07, 27 juni 2020

• Anna Lipinska, KD: ” Vi har inte kapaciteten att leverera hemtjänsten till sommargäster i år”

Värmdö står fast vid sitt beslut att neka sommargäster hemtjänst — trots att regeringen slagit fast att kommuner inte har rätt att säga nej.
– Deras beslut är för mig helt obegripligt, säger Anna Lipinska, KD, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I april beslutade vård- och omsorgsnämnden i Värmdö att tillfälligt neka insatser inom vård och omsorg för personer som inte är bosatta i kommunen. Beslutet togs med anledning av att hemtjänsten i kommunen var hårt pressad på grund av hög sjukfrånvaro i spåren av coronapandemin.  

Ett hundratal personer som hade beviljats hemtjänst av andra kommuner, men som är sommarboende i Värmdö, skulle drabbas.
– Våra vård- och omsorgsverksamheter är redan så hårt ansträngda att ytter-ligare belastning skulle kunna innebära direkta risker för våra verksamheter, sa Anna Lipinska, i pressmeddelande efter att beslutet togs.

Värmdö kommun försökte, tillsammans med flera andra kommuner, få till en tillfällig ändring av socialtjänstlagen.
Men det blir inte någon ändring. Regeringen har beslutat att kommuner inte har rätt att neka sommarboende hemtjänst. Beslutet togs trots att det i riksdagen fanns en majoritet för en tillfällig lagändring. 

”Det kan låta enkelt”
– En majoritet, i det här fallet M, SD, C och KD, har begärt att regeringen ska ta fram ett lagförslag så att en kommun kan neka hemtjänst för de som bor i en annan kommun. De vill bara att begränsningen ska gälla över sommaren. Det kan ju låta enkelt, men frågan är komplicerad, skriver socialminister Lena Hallengren på sin Facebook-sida.

Hon fortsätter: 
– Det handlar om kommuners skyldigheter gentemot varandra. Och det handlar om den enskildes rätt till hemtjänst enligt socialtjänstlagen, ytterst om rätten och möjligheten att vistas utanför kommungränsen trots behov av hemtjänst. Att genomföra sådana lagändringar kan inte göras lättvindigt och regeringen ser inte att det är möjligt att genomföra innan sommaren.

Anna Lipinska säger att hon är ”oerhört besviken” över beslutet. 
– Efter att SKR (Sveriges kommuner och regioner), ett flertal kommuner och även riksdagen uppmanat och vädjat till regeringen att agera väljer regeringen ändå att säga nej till en tillfällig lagändring. Detta är för mig helt obegripligt. 

Hur kommer ni agera, drar ni tillbaka beslutet om att neka hemtjänst?
– Vi står fast vid vårt tidigare beslut. Allt annat vore oansvarsfullt. Vi har inte kapaciteten att leverera hemtjänsten till sommargäster i år. Vi planerar att utföra de nödvändiga insatserna för Värmdöborna, säger hon. 

För att klara personalförsörjningen i sommar har kommunen en central bemanningspool och använder sig av bemanningsföretag. Man har även lyckats rekrytera 80 personer. Anna Lipinska säger att man i dagsläget har den personal man behöver för att klara nödvändiga hemtjänstinsatser.
– Men det känns att vi har kammat igenom möjlig-heterna till extra personal. Taket är nått.  
Hur ser du på eventuella påföljder? 
– Jag kan inte spekulera vilka påföljder det kan röra sig om. Men att godkänna eventuella hemtjänstinsatser och invagga brukare i en falsk trygghet vore oansvarigt. Vi har inte resurser helt enkelt. Om vi säger ja till en insats och därefter inte kan fullfölja den så strider det också mot lagen, säger Anna Lipinska.