Trafikverket: ”Svårt med väg på norra sidan”

Värmdö Publicerad 08:01, 21 januari 2020

• "Det finns även fler ledningar, mer berg på och detaljplaner med pågående genomförandetid på den norra sidan"

Strandskyddsfrågan för Grisslingerakan måste hanteras i den vägplan som Trafikverket håller på med. Det anser länsstyrelsen.

Trafikverket håller på med en vägplan för Grisslingerakan. Arbetet befinner sig nu i slutfasen. I nästa steg ska länsstyrelsen godkänna miljökonsekvensbeskrivningen, MKB. Länsstyrelsen sagt att strandskyddsfrågan måste hanteras inom vägplanen och att MKB:n ska likställas med en dispensansökan.
– Trafikverket bör inte begränsa människors möjligheter att promenera längs stränderna där de kan promenera i dag. Påverkan på strandskyddet är en del som kommer att beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram. Den går sedan till länsstyrelsen som ska godkänna den. Det är alltså länsstyrelsen som gör bedömningen, säger Linnea Ljung, projektledare för Grisslingerakan.
Varför tror ni det blir billigare att bygga på den södra sidan?
– Det kan vi inte säga eftersom vi denna gång inte har projekterat fler alternativ än att bredda vägen på den södra sidan. Att vi har valt den sidan beror på olika faktorer, bland annat en befintlig gång- och cykelpassage under Skärgårdsvägen som vi behöver förhålla oss till. Eftersom den fungerar vill vi ogärna bygga om den. Det finns även fler ledningar, mer berg på och detaljplaner med pågående genomförandetid på den norra sidan, vilket gör det svårt att lägga vägplanen på samma yta.