Trafikverket: Många faktorer att ta hänsyn till

Värmdö Publicerad 09:18, 05 januari 2020

• "Vi tar synpunkterna i beaktande"

NVP har sökt Trafikverkets projektledare Linnea Ljung för en kommentar, men hon gick i förra veckan inte att nå. I december sa hon till NVP att man befinner sig i slutfasen med arbetet för en vägplan för Grisslingerakan. Nästa steg är att länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen.

Hur ser ni på kommunens synpunkter att vägen i stället breddas mot norra sidan?
– Vi tar synpunkterna i beaktande när vi tar fram vägplanen. Det är många faktorer att ta hänsyn till, bland annat en gång- och cykelpassage under Skärgårdsvägen som vi behöver förhålla oss till. Det finns även fler ledningar och mer berg på den norra sidan. På denna sida finns även detaljplaner med pågående genomförandetid, vilket gör det svårt att lägga vägplanen på samma yta som dessa, sa Linnea Ljung i december.