FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Trafikåtgärder behövs vid skola

Värmdö 08:02 | 13 mars 2019

En trafikutredning visar att åtgärder behövs vid vid Munkmoraskolan och Kvarnbergets skola.

I höstas flyttade eleverna i Farstavikens skola Ekedal till paviljonger intill Munkmoraskolan och Kvarnbergets skola i samband med att skolan skulle renoveras. Nu har en trafikutredning gjorts vid skolorna. Den visar att gångbanorna vid Munkmoraskolan behöver rustas upp och att placeringen på övergångsstället bör ses över. Man bedömer även att Bergsgatan vid Farstavikens skola på Kvarnberget är underdimensionerad.

Tjänstemännens bedömning är att trafiksituationen vid paviljongerna i Munkmora överlag varit tillfredsställande, men att det behövs vidtas åtgärder för att öka trafiksäkerheten framöver.
Men att göra temporära lösningar som sedan behöver rivas blir för kostsamt enligt utredningen, vilket tekniska nämnden höll med om när ärendet behandlades på senaste nämndmötet.