Storskogen avverkas
— grannar i protest

Värmdö Uppdaterad 08:01 07 maj 2019

Avverkningen i Storskogen fortsätter. 43 hektar är redan borta — nu ska ytterligare 25 tas ner. Markägaren vill bygga ett stort antal bostäder i den tätortsnära skogen och har kontaktat kommunen. Men de närboende har fått nog.
– De har punktmarkerat de värdefullaste delarna, säger Hemmestabon Maria Adéen.

Bullret från motorsågarna har hörts från tidig morgon till sen kväll sedan mitten av april. Avverkningen av Storskogen är i full gång.Sedan markägaren Byggkultur Sverige köpte marken 2010 har de hittills avverkat 43 hektar på den 374 hektar stora fastigheten.

”Fullständigt horribelt”
Nu har bolaget anmält till Skogsstyrelsen att de ska ta ner ytterligare 24,7 hektar i elva områden. Utöver det sker gallring av ungskog på en betydligt större yta.
I de områden som avverkas planerar Byggkultur bostäder. I februari träffade bolaget kommunen och presenterade sina planer för att utveckla Hemmesta centrum med nya bostäder, service, idrottshall, ridskola och aktivitetspark. 

De nya bostäderna ska ”flyta ut på de nyligen avverkade områdena”, enligt prospektet. Höga naturvärden — några omfattas av artskyddsförordningen — liksom fornlämningar, vandringsleder och tätortsnära skog kommer att påverkas antingen av avverkningen eller byggandet, bland annat vid Hemmesta sjöäng, Mulleskogen, idrottsplatsen och Hemmesta gård. Många av de närboende är oroade.
– Det är fullständigt horribelt. De områden de valt att avverka är de med de största värdena för oss boende, friluftslivet och naturen med fågelsjön. De har punktmarkerat de värdefullaste delarna, säger Maria Adéen, som bor i Hemmesta.

Eric Francett och sonen David uppskattar den tätortsnära skogen.
– Vi går genom skogen till mormor och morfar. Alltid är det något nytt att upptäcka, säger Eric Francett.

Tom Arnbom, ledamot i Värmdö fågelklubb, är bekymrad över avverkningen.
– Det är en av de sista gröna kilarna som finns. I regionplanen står att man inte ska ge tillåtelse till avverkning, men hela tiden så naggas det i kanten. Förra gången de gjorde en stor avverkning söder om Hemmesta sjöäng försvann den mindre hackspetten och grönsångaren. De häckar inte längre här, säger han.

Värmdö har sagt nej
Kommunen har sagt nej till planerna och försöker nu få till stånd en dialog med markägarna, för att eventuellt upprätta en naturvårdsplan. 
– De har förstått att vi inte vill ha en förbifart, och ville lyfta saker de ville ge till kommunen. Deras utgångsläge var inte om, utan hur mycket bostäder de fick bygga. Vi var tydliga och sa ”ingenting alls”. Fler bostäder i området, utöver planerad utveckling av Hemmesta centrum, är inte aktuellt utifrån översiktsplanen, alla utmaningar i området, framför allt infrastrukturen, och våra politiska ambitioner. Dessutom måste befolkning och företag kunna lita på kommunen, att våra beslut är någorlunda förutsägbara, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Byggkultur har meddelat kommunen att man följer den skogsskötselplan som finns, och att man avser ta hänsyn till skog i anslutning till bebyggelse och kulturhistoriska lämningar. Ett samråd med Skogsstyrelsen ska ske om hur avverkningen ska genomföras, då kommunen deltar. Bolaget har också tillstånd från länsstyrelsen för markberedning och återplantering i närheten av fornlämningar.

”Följer skogsvårdsplan”
– Byggkultur som seriös fastighetsägare följer en skogsvårdsplan för fastigheten. Den är inget eget påfund utan den har framtagits och rekommenderats bolaget av Mellanskog, säger Johan Hessius, styrelseordförande i Byggkultur.

Magnus Aschan, boende i Hagaberg, tycker att det är dags för kommunen att göra något för att skydda skogen.
– Så länge skogen har ägare med syfte att ha avkastning på kapital, vilket är förståeligt, och som vill bygga och exploatera kommer vi aldrig att få ro i detta. Vi tycker det är hög tid att kommunen tar initiativ till att bilda ett naturreservat.