Stark kritik mot
beslut om kvinnojour

Värmdö Uppdaterad 14:36 18 april 2019

Uppsägningen av avtalet med kvinnojouren har väckt starka reaktioner. S kräver nu ett stopp för den ”kvartalsekonomiska synen på styrning”.

Att Värmdö kommun sagt upp avtalet med kvinnojouren Nacka/Värmdö, som NVP rapporterade om i förra veckan, har väckt många reaktioner. Bedrövligt, katastrof och upprörande är ord som många använder på sociala medier. 

Oppositionsrådet Carl Kangas, S, är också upprörd.
– Kommunen har samarbetat med kvinnojouren i 25 år, nu rycker majoriteten undan stödet utan en ordentlig analys av konsekvenser. Den här kvartalsekonomiska synen på styrning måste få ett slut. Det finns bättre sätt att få ordning på ekonomin. Första åtgärden borde vara att snabbare bli en mer attraktiv arbetsgivare och minska behovet av dyra konsulter, inte spara på brottsoffer, säger han.

Carl Kangas vill också veta hur det kommer sig att socialnämnden inte är informerad. 
– Så sent som för ett par dagar sedan presenterades en tvåsidig åtgärdsplan, och detta står inte med i åtgärdslistan. Det framgår inte att verksamheten ska läggas ner, och inte heller att någon konkurrensutsättning ska göras. Dessutom vill många våldsutsatta inte gå till socialkontoret utan direkt till kvinnojouren, som inte är förknippad med samma stigma som socialtjänsten.

S kommer att ta upp frågan i fullmäktige den här veckan.

”Beslutet riktigt”
Marie Bladholm, M, socialnämndens ordförande, skriver i ett mejl att nämnd-en har informerats muntligt om att avtalet med kvinno-jouren sagts upp. 
Vad anser du om beslutet?
– Det är riktigt. Kvinno-jouren är välkomna att vara med i kommunens upphandling, alternativt an-söka om föreningsbidrag.
Vad anser du om att ingen konsekvensanalys gjorts?
– Avtalet med kvinnojouren kostar kommunen 550 000 kronor per år. Samma kostnad faktureras oavsett hur många personer som får stöd. Konsekvensen är en hög kostnad per person och stödet kan i dag erbjudas inom vår socialtjänst.
Alla som vänt sig till kvinnojouren har inte velat gå via socialtjänsten, hur ser du på den problematiken?
– Vi erbjuder stöd i den omfattning det efterfrågas genom socialtjänsten. Där vi själva erbjuder tjänster kan vi inte betala extra för detta hos annan aktör.

Socialnämndens underskott på drygt 24 miljoner kronor 2018 beror bland annat på merkostnader för inhyrd personal och köp av verksamhet. 
Vore det inte bättre att minska på dessa kostnader?
– Det görs redan. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat avsevärt jämfört med förra året och året dessförinnan. Denna verksamhet, samtalsstöd och rådgivning för våldsutsatta utan biståndsbedömning, köps inte in utan erbjuds inom socialnämndens ordinarie verksamhet.