Stadsmissionen öppnar i Värmdö

Värmdö Uppdaterad 09:00 14 juli 2019

• "Vi har hittat ett bra alternativ i Mölnvik".

I oktober öppnar Stockholms stadsmission en ny butik i Värmdö. Det blir en second-handbutik.
– Vi har tittat på lokaler och hittat ett bra alternativ i Mölnvik, säger Lise-Lotte Ryhnell, försäljningschef på stadsmissionen.

Det är första gången Stadsmissionen etablerar sig i kommunen.
– Vi har inte funnits i Värmdö, och vi vill finnas geografiskt överallt. Vi har tittat på lokaler och hittat ett bra alternativ i Mölnvik. Men utan våra gåvogivare skulle vi inte ha möjlighet att ha så mycket butiker, säger Lise-Lotte Ryhnell.

Möjlighet till jobb
Nyetableringen innebär också en satsning på Stockholm stadsmissions sociala företag som ger personer möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eller tillbaka till arbete genom arbetsträning. Man har också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
– Arbetsintegration är vårt huvudsakliga syfte i varje butik. Vi tar emot långtidsarbetslösa, sjukskrivna som behöver komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi har handledare och yrkescoacher som stöttar varje individ som arbetstränar, säger Lise-Lotte Ryhnell och fortsätter:
– Efter avslutad arbetsträning finns det även möjlighet till utbildningstjänst, en tidsbegränsad riktig anställning som ger individen ökade möjligheter på arbetsmarknaden.

Etableringen i Värmdö innebär flera nya jobb. Stadsmissionen räknar med att behöva anställa fem personer, varav två tjänster för socialt företagande. Just nu pågår rekrytering av butikschef.

Dessutom kommer butiken att kunna ta emot ett stort antal människor i arbetsträning.
– Vi brukar kunna ha mellan fem till 15 personer som arbetstränar i varje butik. Ofta börjar en person att arbetsträna i tre månader, men det kan komma att förlängas beroende på individens utveckling. En del personer i arbetsträning arbetar tre timmar per dag, vi anpassar arbetsträningen efter individens behov, säger Lise-Lotte Ryhnell.

Verkar inom många områden

Idag verkar Stockholms stadsmissions sociala företag inom café, restaurang, konferens- och festvåning, livsmedelsbutik, produktion och insamling, transport, hantverk och remake med sömnad.