FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Språkklass flyttas — utan
samråd med föräldrarna

Värmdö 10:05 | 22 december 2018

Två veckor före jul fick föräldrar med barn i Kullsvedsskolans språkklass veta att klassen ska flytta till Viks skola. Beslutet har fattats över huvudet på föräldrarna, och nu protesterar Kullsvedsskolans föräldraförening.

Den 11 december fick föräldrarna till åtta barn i tal- och språkklassen information om att barnen ska flyttas till Viks skola. Bakom beslutet står kommunens politiker, en styrgrupp, de båda skolornas rektorer. Flytten ska ske i augusti 2019 och klassens lärare följer med. I förra veckan hölls ett föräldramöte.

Beskedet kom som en kalldusch för många föräldrar, eftersom det tidigare beslutats att inga större förändringar för de särskilda undervisningsgrupperna ska ske. Beslutet har också fattats utan utlovat samråd med föräldrarna. Föräldraföreningen har nu skrivit till utbildningsnämnden.
– Det var ju detta som inte skulle ske, och föräldraföreningen skulle få vara med i eventuella diskussioner om något ändå skulle göras, säger Anna Brandström i föräldraföreningen och fortsätter:
– Vi är generellt inte motståndare till att flytta barn, men det ska ske efter individuell prövning, och i samråd och samverkan med vårdnadshavare. Vi vet också att kommunens skolor inte är anpassade för dessa barn. Vi vill betona att den mottagande skolan måste vara anpassad, att all personal ska ha relevant utbildning och budget för dessa barn måste finnas.

Osäker framtid
Som NVP tidigare har berättat är resursklassernas framtid på Kullsvedskolan osäker. 
Kommunen håller på med ett större utvecklingsarbete, ”inkluderande lärandemiljöer”. Målet är att alla elever ska nå kunskapskraven, likvärdighet och en effektiv resursanvändning. 

I ett delprojekt har kommunen anlitat ett privat företag som utrett de särskilda stödbehoven.