Socialchef anklagas för olämpligt agerande

Värmdö Uppdaterad 10:01 18 juli 2019

• Sägs ha talat negativt om företag på restaurang.

Värmdös socialchef med kollegor ska öppet ha talat illa om ett privat hemtjänstföretag på en restaurang. Det de inte visste var att vd:n för företaget satt i samma lokaler och hörde samtalet och konfronterade dem.

Det var den 16 april som Charlotte Rosén, vd för Värmdö kvalitativa hemtjänst, hörde sitt namn nämnas på en lunchrestaurang i Gustavsberg. Förvånad hörde hon hur en person, som senare visade sig vara socialchef Anne Lundqvist med kollegor, tala öppet i negativa ordalag om Värmdö kooperativa hemtjänst (som företaget hette tidigare), ifrågasätta företagsnamnet som ”konstigt”, att företaget skulle drivas av socialdemokrater, och namnet Maine Andersson nämndes (tidigare delägare, stod på 54e plats på S valsedel i valet 2018, red:s anm).

Charlotte Rosén gick fram till gruppen och presenterade sig. Förutom socialchefen, bestod gruppen av Helena Lindenius, ny avdelningschef för bistånd för äldre och funktionshindrade, och en kvinna som inte presenterade sig, men var väl insatt i det politiska arbetet i nämnden.

Ställde sig frågande
Charlotte Rosén ställde sig frågande till att de öppet diskuterade och ifrågasatte en utförare av hemtjänst och klargjorde att bolaget är religiöst och politiskt obundet. Hon informerade också om att företaget, genom åren, kontaktat politiska företrädare för de flesta partier för att stärka vårdtagarnas situation, där bolaget är en av flera utförare av hemtjänst.

Istället för att be om ursäkt, ifrågasatte socialchefen, inför andra lunchgäster, vd:ns uppgifter och framhärdade i att det var socialdemokraterna som drev bolagets ärenden.

Efter händelsen skrev bolagets styrelseordförande, advokat Olof Alderling, till vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Lipinska. ”Nivån på ”diskussionen” kan sammanfattas som skvaller, förklenande av bolaget och uttryck för en allmän negativ inställning till bolaget”.

Ifrågasätter sekretessbrott
Olof Alderling ifrågasätter om socialchefen gjort sig skyldig till ett sekretessbrott och vill veta hur kommunen följer upp händelsen och vilka konsekvenser den får. ”Att den tjänsteman som har det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten, socialchefen Anne Lundqvist, i offentlig miljö agerar på sätt som redovisats ovan, är ett agerande som måste få konsekvenser. Att så uppenbart på allmän plats förringa bolaget och dess verksamhet och inta personliga åsikter på öppen plats strider mot hennes uppdrag som socialchef. Att ”överföra” detta på tillträdande avdelningschef för bistånd äldre underlättar inte situationen” skriver han.

Något svar från Anna Lipinska ska Olof Alderling inte ha fått. Däremot har tillförordnade kommundirektören Fredrik Nornvall skrivit ett brev till advokaten. Ett möte har hållits i maj mellan parterna.
– Vi har haft en dialog och ett möte med Olle, men jag vill inte kommentera händelsen. Vi kommer att ha fler möten under hösten för att se hur vi kan samarbeta på bästa sätt, säger Fredrik Nornvall.

Charlotte Rosén vill inte uttala sig om det inträffade men säger att hon vid mötet fått en ursäkt från socialchef Anne Lundkvist och nu ser positivt på ett framtida samarbete med kommunen.

"Är personalfråga"
Anna Lipinska säger att hon har informerats, men vill inte svara på fler frågor.
–  Jag har inget att göra med händelsen, men är självklart informerad. Jag har inga kommentarer, utan får hänvisa till socialchefen eller kommundirektören, det är en personalfråga, säger hon.

Har du förtroende för socialchefen?
– Ja, säger hon.

NVP har sökt socialchef Anne Lundkvist för en kommentar, hon är på semester och har inte gått att nå.