FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Så här tänker sig arkitekten porten mot Värmdö, ett 65 meter högt utsiktstorn, ”Värmdö Tower”, med den snurrande restaurangen och tusentals nya bostäder, handel och service.

Snurrande torn kan
skapa ny port till Värmdö

Värmdö 12:38 | 15 januari 2019

Ett 65 meter högt utsiktstorn, ”Värmdö Tower”, med en snurrande restaurang, 1 200 nya bostäder och ett nytt handelsområde kan bli verklighet vid Ingarökrysset. Markägaren har nu ansökt om planbesked.

På ett stort område mellan motorvägen, Värmdö marknad och Ekobacken kan en helt ny inkörsport till Gustavsberg och handelsområde växa fram. Här vill markägaren KB Fastigheter uppföra ett utsiktstorn kallat Värmdö Tower. Högst upp på pelaren ska det ligga en 300 kvadratmeter stor restaurang.
– Tanken är att sätta Värmdö på kartan som en av Stockholms bästa sevärdheter, tornet ska bli det man ser först av allt från långt håll, och ha en restaurang on top som snurrar ett varv på en timme. Tornet är 65 meter högt så man kommer att kunna se runt i hela skärgården, säger Kenneth Brolin, vd på KB Fastigheter.

I området, drygt 100 000 kvadratmeter, ligger en bensinstation och tre bilföretag, och här pågår också krossning av berg. I övrigt är området obebyggt. Här vill företaget bygga två huskroppar i fem till 13 våningar för handel/service, bostäder och garage. Husen ska omsluta tornet med en öppen aveny med planterade träd. Taken ska förses med solceller och sedumtak som tar hand om vatten.
– Vi vill göra ganska mycket och någonstans måste man börja. Varför ska man ha så mycket mindre? Kommunen vill ha ett ansikte utåt och bostäder. Politikerna får ta ställning till vårt förslag, säger Kenneth Brolin.

Foto: Jenny Frejing

Fyllt av olika verksamheter
Totalt räknar man med att kunna bygga 1 200 bostäder. Det finns också ytor för bland annat bank, post, galleri, systembolag, apotek, vårdcentral, tandläkare, restauranger, förskola, biograf, kontor och ett mindre konferenshotell. Ett garage på 24 000 till 30 000 kvadrat får också plats.

Företaget har nu ansökt om planbesked. Enligt kommunens planchef Fredrik Cavallin ingår området i det planprogram som antogs för Ingarökrysset ifjol, och området har ansetts lämpligt för exploatering. Men någon byggrätt finns i nuläget inte, och några beslut om man ska inleda ett planarbete eller ej har inte fattats.
– De följer till viss del planprogrammet, men ansökan avviker också till en del, det är högt exploaterat enligt deras förslag. Vi har inte hunnit ta ställning till den än, säger Fredrik Cavallin.