Slut med valfrihet i Värmdös hemtjänst

FOTO:
Värmdö Publicerad 14:02, 18 september 2020

• På onsdag tas beslut  • Antalet utförare minskar

På onsdag tar kommunfullmäktige beslut om att all hemtjänst i Värmdö ska upphandlas. Därmed lämnar, som NVP berättat, Värmdö det valfrihetssystem man haft.

Kommunen kommer att delas in i ett antal fasta geografiska områden. Företag kommer att kunna lägga anbud på ett eller flera av områdena.

Det är oklart hur de geografiska områdena ska se ut och om kommunen kommer att kunna lägga anbud. Beslut om hur underlaget för anbud ska se ut tas först efter beslutet i fullmäktige. I tidigare förslag har områdena delats upp i Djurö/Stavsnäs och öarna, centrala Värmdö, Ingarö, Värmdövik-Strömma och Norra Värmdö.

Idag finns det fem hemtjänstutförare i kommunen inklusive kommunens. Beslutet innebär att antalet utförare minskar. De som inte deltar eller kvalificerar sig i upphandlingen kommer att behöva avveckla sin verksamhet.

Majoriteten tror att upphandlingen ska medföra en mer kostnadseffektiv verksamhet och leda till ökad trygghet för hemtjänstkunderna.