Värmdö Publicerad 10:58, 25 januari 2020

• Initiativ från fågelklubb • Ska skapa lämpliga häckningsplatser

Två skrattmåsflottar ska anläggas i våtmarken Hemmesta sjöäng. Värmdö fågelklubb är inititativtagare.
Syftet med flottarna är att skapa lämpliga häckningsplatser för skrattmåsar och andra fågelarter, och att gynna den biologiska mångfalden. De bedöms också höja områdets attraktivitet för fågelskådare. 
De två gånger två meter stora flytbryggorna ska förankras och placeras i sjöängens kanal för att undvika att rovdjur kommer åt dem. 

Markägare och Naturvårdsverket är positiva till projektet. Kommunen har ansökt om bygglov och fått det beviljat.