Värmdö Publicerad 14:32, 13 april 2021

• "Borde undersökt saken bättre" • Kommunen överklagar

Värmdö kommun får bakläxa. Avtalet om skolskjuts och persontransporter med Haninge Nynäshamns taxi är ogiltigt. Det anser förvaltningsrätten som ogiltigförklarar avtalet.

Det var  den 14 augusti som kommunen hävde avtalet med Värmdö taxi om skolskjuts för ett hundratal elever och LSS-trafik. Detta efter att flera funktionsnedsatta inte fått utlovade upphämtningar, och kommunen fått in klagomål på verksamheten.

Istället slöts, genom en direktupphandling, ett tillfälligt avtal med Haninge Nynäshamns taxi, som från den 15 augusti 2020 sköter Värmdös skolskjuts och LSS-trafik.

Bakgrunden till avtalet var att Taxi Stockholm, som NVP berättat, under våren bytt ut Värmdö taxis växelpersonal mot personal från ägarbolaget Taxi Stockholm och Sirius och sagt upp avtalet med samtliga åkare i Värmdö Taxi. Istället gick ett flertal av Värmdö taxis åkare över till Haninge Nynäshamns taxi och det nybildade Gustavsberg Nacka Taxi (som sedan fick ändra namn till Gustavsbergs taxi), medan ett flertal åkare valde att gå över till Cabonline Stockholm (Topcab).

I december vände sig konkurrenten Cabonline till Förvaltningsrätten och begärde en överprövning av direktupphandlingen. Cabonline menar att avtalet med Haninge Nynäshamns taxi ingåtts genom en otillåten direktupphandling, och att bolaget lidit skada genom kommunens agerande.

Kommunen å sin sida menade att man på grund av omständigheter som låg utanför kommunens kontroll varit tvungen att säga upp avtalet med Taxi Stockholm, och att det man gjort inte strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Nu ogiltigförklarar Förvaltningsrätten skolskjutsavtalet mellan Värmdö och Haninge Nynäshamns taxi. I domen säger rätten att kommunen borde ha kunnat förutse de omständigheter som ledde till brådskan att häva avtalet med Värmdö Taxi, och med tanke på vad som då framkom om indikationer på missförhållanden att kommunen borde ha undersökt förhållandena mer ingående än vad man gjorde. ”De omständigheter som ledde till att synnerlig brådska uppstod får därmed anses ligga inom kommunen kontroll”. Kommunen, har inte heller, "visat på omständigheter som visar att avtalen har en sådan betydelse för allmänintresset att det av den anledningen ska bestå", anser förvaltningsrätten.

Kommunen kommer att överklaga domen. ”Vår grundinställning är att inga förändringar kommer att ske för brukare av skolskjuts eller persontransport innan kammarrätten har prövat frågan. Vi anser därför att risker för störningar i tjänsterna är små. Om förutsättningarna förändras kommer alla brukare informeras om detta via våra olika informationskanaler” skriver kommunen på sin hemsida.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x