FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Joakim, Kim

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
20 mars 2019

Skola gjorde inte tillräckligt
för att stoppa kränkningar

Värmdö 08:23 | 09 november 2018

En skola i Värmdö får kritik av Barn- och elevombudet, Beo, för att inte tillräckligt väl ha hjälpt en elev som utsatts för kränkningar.

Enligt anmälan till Beo har en elev på en skola i Värmdö nästan dagligen blivit utsatt för kränkande behandling av två elever. De ska, enligt anmälan, bland annat ha slagit, knuffat, sparkat och hotat eleven.
Skolan har vetat om händelserna och har vidtagit åtgärder som förstärkning av personalen och samtal med vårdnadshavare. Men trots detta har kränkningarna fortsatt.
Nu har Beo kommit fram till att skolan inte gjort tillräckligt. Flera av händelserna inte har utretts snabbt nog och skolan borde även ha utrett elevens situation mer grundligt, anser Beo, som har riktat ett föreläggande mot kommunen. Ett antal åtgärder måste nu vidtas för att skolan ska anses leva upp till kraven i skollagen om att motverka kränkande behandling.