Värmdö Publicerad 10:32, 16 september 2020

• Tre platser i Värmdö får trygghetsbelysning

Vi går mot mörkare tider — men på tre platser i Värmdö syns en ljusning. Kommunen ska sätta upp trygghetsbelysning på de oupplysta delarna av Ekedals motionsspår och vid Ingarös och Munkmoras hundlekplatser.

I veckan var ärendet uppe på kultur- och fritidsnämnden, och beslutet blev att investera 790 000 kronor i att sätta upp belysning på de tre platserna.

Vid Ekedalsspåret finns visserligen redan belysning uppsatt, men inte på vägen som ansluter till Skevik och inte heller på en nyare sträcka bakom Stens träsk. Och eftersom anslutningsvägen inte är upplyst, hjälper det inte att spåret är det, konstaterar kommunen i en tjänsteskrivelse — det upplevs ändå som otryggt att ta sig dit. Även för barn som går till Ekedalsskolan genom skogen ska belysningen vara till nytta.

Hundlekplatsen i Munkmora har i sig, enligt tjänsteskrivelsen, förbättrat tryggheten i området. Med belysning på platsen hoppas man att öka besöken och tryggheten även under årets mörka månader.

Vid Ingarö hundlekplats finns redan en solcellsdriven belysning, som bekostades av leverantören. Men den har inte fungerat — och inga andra ljuskällor finns i närheten. Nu ska de två befintliga solcellslamporna bytas ut till vanlig belysning, och även sträckan mellan hundlekplatsen och parkeringen ska få belysning.

  • Hanna Bäckman