FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

HPF:s vd Marie Bohjort och Marika Eriksson, som putsar koppar.

Sista försök för att
rädda porslinsfabrik

Värmdö 07:56 | 01 april 2019

Efter ett års rekonstruktion görs ett sista försök att rädda den 200 år gamla Hushållsporslinsfabriken. Med hjälp av crowdfunding hoppas ägarna och de anställda kunna rädda Nordens enda tillverkare av benporslin.

 I närmare 200 år har Hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg AB, HPF, varit verksam med sitt välkända ankarmärke och många kända formgivare som Stig Lindberg, Gunnar Wennerberg, Ingegerd Råman, Margareta Hennix och Bernadotte & Kylberg.
Men kommunens hyreshöjningar och omfattande byggarbeten i fabriksområdet har, som NVP berättat, medfört en hårt ansträngd ekonomi. Dessutom har kommunen planer på att sälja och riva delar av fabrikslokalerna. I fjol inleddes en rekonstruktion för att undvika en konkurs.
– Vi gjorde det av två anledningar. Dels ville vår huvudägare sälja av åldersskäl, dels behövde vi få ordning på ekonomin och de skulder vi haft, säger Marie Bohjort, vd på HPF.

Vill inte sänka hyran
I veckan är rekonstruktionen klar. Företaget har också fått till ackordsuppgörelser med olika fordringsägare.
Men företagets ombud har inte fått till en uppgörelse med kommunen. En bidragande orsak till det är att kommunen inte gått med på att sätta ner hyran, trots stora brister i underhåll av fastigheten. I stället har kommunen erbjudit att avveckla fabriken och att överta/förvalta varumärket.
– Vi har fortfarande en skuld till kommunen som vi måste lösa, och där hoppas jag på en bra dialog och en avbetalningsplan. Vi behöver även göra en del investeringar och det behövs nya krafter. Vi har en bra orderingång och försäljning av våra produkter, men det räcker inte när framtiden är så oviss, säger Marie Bohjort.

Kräver snabb lösning
Nu gör företaget ett sista försök att rädda fabriken genom så kallad crowdfunding. Det innebär att man försöker få hjälp av utomstående för att rädda företaget.
– Det finns två vägar att gå; den ena är crowdfunding, den andra är att vi avvecklar företaget. Men att avveckla finns inte på min karta just nu.
HPF har kontakt med ett företag med erfarenhet av crowdfunding. De gör bedömningen att HPF:s starka produkter och varumärke som kunglig hovleverantör borgar för en framgångsrik kampanj under en begränsad tid. Men det är ont om tid, senast 1 maj vill ägaren att frågan är löst.
– Jag tror att det går att hitta nya finansieringslösningar. Vi tror många vill vara med och stötta oss. Det finns också ett intresse hos personalen att gå in med pengar. Här räddar man inte bara en fabrik utan också ett kulturarv, säger Marie Bohjort.
Företaget arbetar nu med en verksamhetsplan och kommer inom kort att gå ut med information på sin hemsida och via sociala medier.