FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

I augusti stängs stödboendet Länkarnas hus. Tony, Calle och Jaana vet inte vart de ska ta vägen.

Samtliga boenden
för missbrukare stängs

Värmdö 08:01 | 09 april 2019

Värmdö har höga kostnader för sin beroendevård jämfört med liknande kommuner. Nu ska alla hemmaplanslösningar avvecklas — och Värmdös två sista nyktra och drogfria stödboenden, Länkarnas hus och Ängsvik, läggas ner. Detta trots att det är köpen av boende i andra kommuner som visar minussiffror.

Socialnämnden redovisade 2018 ett stort underskott som helt hänförs till individ och familjeomsorgens myndighetsavdelning, IFO myndighet. Samtliga enheter har åtgärdsplaner för att minska sina kostnader, en av dem är vuxenenheten.

NVP har tagit del av en analys, gjord av ekonomikontoret, som visar att kostnaden för beroendevården i Värmdö är hög jämfört med andra liknande kommuner — och störst avvikelse ligger på boende. 
Värmdö har bland annat haft höga kostnader för köp av stödboende i andra kommuner, och köper betydligt fler dygn externt än internt. I fjol var budgetavvikelsen minus fyra miljoner, medan de interna stödboendena, som är anslagsfinansierade, gick plus.

De senaste två åren har vuxenenheten därför haft som mål att öka antalet insatser på hemmaplan för missbrukare, ett mål som man till stor del nått då man fått tillgång till interna träningslägenheter istället för dyra externa placeringar. 

Politisk svängning
Samtidigt har behovet av internt stödboende minskat, i fjol stod kommunen med 1,7 tomma platser räknat på helår. Dessutom har antalet biståndsavslag ökat, enligt siffror NVP fått från vuxenheten.

Men nu svänger politikerna vad gäller stödboende för missbrukare i Värmdö. Socialnämndens ordförande Marie Bladholm, M, skriver i ett mejl att kommunen under många år ”haft extremt mycket stödboendeinsatser jämfört med andra kommuner”.
– Det tidigare beslutet att rikta in sig på hemmaplanslösningar för vuxna har omvärderats. Vi ska avveckla stödboenden i egen regi då det inte har varit möjligt att ha alla boenden fyllda hela tiden. Det blir inte billigare om vi står med tomplatser. Vi måste göra oss av med lokaler som inte är ändamålsenliga, skriver Marie Bladholm.

Istället ska vuxenenheten satsa på case management (individuellt stöd i boendet), utveckling av beroendemottagningen och träningslägenheter i egen eller extern regi, eller köp av stödboende i andra kommuner. Det ska leda till ”mer flexibel och kostnadseffektiv beroendevård”.

”Drar undan fötterna för dem
som behöver den här hjälpen”

Beslutet att lägga ner stödboendena i Ängsvik och Länkarnas hus kommer som en chock för de boende.
– Jag vet inte hur jag ska klara det, säger 46-årige Jarno.

Efter fem decennier i missbruksvårdens tjänst läggs Länkarnas hus, med totalt åtta platser, ner. Dessutom avvecklas stödboendet i Ängsvik med sju platser. Här har personer med långvarigt missbruk utan bostad kunnat bo och få stöd om de klarar ett nyktert och drogfritt boende. 

51-årige Tony har bott i Länkhuset i två år, och är en av dem som nu drabbas.
– Vi fick reda på att de stänger för att spara pengar. Vi måste söka så många andrahandsboenden som möjligt. Vi sitter dagligen och letar. Men det är inte så lätt när man inte har en dator. Tre jag känner har fått flytta, de bor på Nacka stadshotell, en av dem har bott där i 1,5 år, och där finns ingen stödpersonal, säger Tony.
– Sista augusti ska vi vara ute. Varför kan inte vi få bo i Äppelbo och liknande boenden, säger Calle, 62 år, som bott här sedan i höstas.

Istället hänvisas de till stödboenden i andra kommuner, till att ordna eget boende eller till träningslägenheter, men i nuläget finns bara två lediga lägenheter. 

”Har varit en trygghet”
46-årige Jarno bor sedan två månader tillbaka i Ängsvik och är mycket orolig för framtiden. Han kan inte återvända till sin mammas bostad, då hon fått flytta in på ett äldreboende.
– Jag har trivts bra i Ängsvik, det har varit en trygghet för mig. Jag behöver det stöd jag har i dag, med personal dygnet runt. Jag mår inte så bra. De drar undan fötterna för dem som behöver den här hjälpen, de som är svaga, säger Jarno. 

Tony, som varit drogfri i fyra år och fått ett OSA-arbete (ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare), har blivit erbjuden en egen träningslägenhet men känner sig inte redo för ett boende utan personalstöd. Beslutet att stänga Länkhuset har medfört att han blivit sjukskriven.
– Jag har inte alls mått bra. Jag sover dåligt och bara går och väntar på vad som ska hända. Jag har kämpat i fyra år, och bestämt mig för att bli drogfri, men jag får inte den hjälp jag behöver, hela vägen ut. Jag är rädd för att jag kommer att börja missbruka igen, säger han.

Många av de boende skulle inte klara att bo i en träningslägenhet eller flytta till ett stödboende i annan kommun. Det genomsnittliga priset för ett externt stödboende ligger på mellan 1 000 och 1 100 kronor per dygn. Motsvarande kostnad för ett internt är cirka 1 250 kronor.

”Bara att räkna”
– Vi har två äldre personer som bor här, båda är handikappade, hjärtsjuka och går med rollator. Det är bara ut med dem, liksom, säger Tony.
– Jag har varit på fem, sex olika andra ställen de senaste åren. Jag bodde på Rysseviken i Handen i två år, det är ett privat stödboende som kostar 30 000 i månaden. Det är bara att räkna ut vad det kostade Värmdö kommun, säger Calle.