Värmdö Publicerad 09:04, 07 mars 2020

• Fokuserar på diskussioner om föräldraskap • ”Syftet är att känna att man inte är ensam”

I maj startar en pappagrupp i Gustavsberg. Där ska pappors föräldraskap diskuteras och erfarenheter bytas.
– Syftet är att känna att man inte är ensam i sin papparoll, att det finns de som bär samma tankar och funderingar, säger Nicklas Lundberg, som ska leda gruppen. 

Gruppträffarna, som anordnas av organisationen MÄN, är inte till för att sammanföra föräldralediga pappor som vill hitta ett sammanhang med sina små barn. På träffarna ses papporna utan barn för att fokusera på samtal om föräldrarollen.

Livet som pappa, barnens behov och sex och relationer är några av samtalsämnena som kommer att behandlas.
– Man får möjlighet att stanna och reflektera kring det man är i just nu, tillsammans med andra pappor. Det händer ju så mycket i livet när man blir pappa. På träffarna får man bolla med andra och höra deras erfarenheter. Syftet är att känna att man inte är ensam i sin papparoll, att det finns de som bär samma tankar och funderingar, säger Nicklas Lundberg.

Gruppen jobbar utifrån material framtaget av MÄN, och använder även metoder rekommenderade av organisationen.
– En metod vi kommer använda är ”lilla rummet”. Då får man tid att prata och de andra lyssnar utan att avbryta. Det blir inte någon diskussion om rätt och fel. Det tycker jag kan vara väldigt verkningsfullt, säger Nicklas Lundberg, som själv har en dotter på 16 månader.

Hans roll är att leda gruppen, men han ska också själv delta i samtalen. 
– Jag sitter ju inte på några svar, och har även egna funderingar. Men jag har det formella ansvaret att vi håller oss till ämnet och det inte blir prat bara för pratets skull.

Alla pappor är välkomna att anmäla sig, det spelar ingen roll om barnen är små eller tonåringar.
– Huvudsaken är att man är intresserad att diskutera sin papparoll, och vill ha möjlighet att stanna upp och tänka, säger Nicklas Lundberg.

Träffas fem gånger

Pappagruppen under Nicklas Lundbergs ledning startar den 5 maj. Gruppen träffas sedan fem tisdagar i rad, klockan 18–20. Träffarna kommer att hållas hemma hos Nicklas i Gustavsberg. Anmälan görs via MÄN:s hemsida, mfj.se/pappagrupper

Organisationen MÄN
Organisationen, som grundades 1993, är ideell och feministisk och startades för att engagera män i frågan om mäns våld mot kvinnor. Organisationens syfte är att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska.