FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Mohamad Mustafa, Ebba Hagander Mir och Ammar Khayata i föreningen Välkommen till Värmdö är trötta på vandalismen, men kommer fortsätta jobba för en fungerande verksamhet.

Hjälper nyanlända – utsätts
för upprepade sabotage

Värmdö 08:02 | 13 november 2018

Lim i låsen — för femte gången i år. Föreningen Välkommen till Värmdö, som årligen hjälper hundratals nyanlända, har återigen drabbats av sabotage och tvingats ställa in aktiviteter. Nu planeras kameraövervakning vid lokalen.

– Jag är så arg och besviken.
Ebba Hagander Mir, ordförande i Välkommen till Värmdö, har tröttnat. För femte gången i år, och för tredje gången på en månad, har någon sprutat in lim i låsen på tre dörrar till föreningens lokaler i Gustavsberg. Där innanför finns mängder av möbler och prylar, som ska skänkas bort och placeras ut i nyanlända Värmdöbors hem. 

Tomma bostäder får möbler
Det är vad föreningen delvis ägnar sig åt: att förse tomma bostäder med skänkta möbler. I år har 150 personer flyttat in i möblerade hem, tack vare de mellan 100 och 200 aktiva volontärerna.
– Vi har också fortsatt hjälpa dem som kom hit 2017, liksom personer utanför Värmdö. Om vi kan hjälpa till, så gör vi det, säger Ebba Hagander Mir.

Men i förra veckan kunde volontärerna inte utföra sitt jobb. De kom inte åt några möbler, och tvingades också ställa in flera aktiviteter.
– Jag upptäckte limmet när jag skulle lämna ut en säng till en tjej. Hon fick åka härifrån utan säng, säger Ebba Hagander Mir.

Mohamad Mustafa, vice ordförande i föreningen, förundras över sabotaget.
– Ett av våra mål är att att alla ska må bra och trivas tillsammans. Om någon har klagomål mot oss kan man ringa och tala om det istället för att förstöra. Det gör mig chockad att det verkar som att den som gjorde det inte vet att det finns något som kallas diskussion, säger han.

Alla sabotage anmälda
Föreningen har polisanmält varje sabotage, men det har inte lett till något. Inte heller denna gång har anmälningen, rubricerad som skadegörelse, resulterat i någon förundersökning, då polisen anser att det saknas bevis.

Och Värmdöbostäder sa i förra veckan, till skillnad från tidigare och med hänvisning till hyresavtalet, nej till att byta ut låsen. 
– Det är en jättetråkig situation. Vi har bytt lås hittills, eftersom det är en så behjärtansvärd verksamhet. Men vi kan inte hålla på så hur länge som helst, säger Värmdöbostäders vd Anders Hörnqvist.

Bolaget och föreningen är dock inte överens om hur juridiken i ärendet ska tolkas — enligt föreningen väger formuleringar i jordabalken tyngre än hyresavtalet. Däremot enades de på ett möte i fredags om att få till kameraövervakning vid lokalen.

Kommunen hjälpte till
Parallellt med detta kom det i förra veckan hjälp från annat håll: Kommunen tog på sig att betala ett låsbyte, och verksamheten kunde därmed åter komma igång. 
Ebba Hagander Mir är glad över hjälpen, men konstaterar att det inte är en hållbar lösning att återigen byta lås.
– Det mest hållbara vore att hitta en annan lokal, där ingen får för sig att sabotera. Det finns de som säger att vandalerna har vunnit om vi flyttar. Men jag bryr mig inte om det. Det här är ingen tävling. Jag vill att vår verksamhet ska fungera, that’s it.

Föreningen Välkommen till Värmdö — så funkar den

Drivs helt ideellt. Den ideella föreningen Välkommen till Värmdö organiserar privatpersoner att hjälpa nyanlända i kommunen. Mellan 100 och 200 personer är aktiva, och Facebookgruppen har nästan 2 700 medlemmar.

Samlar in möbler. Föreningen arbetar med att samla in möbler och prylar, som man sedan inreder hem för nyanlända med. Två kvällar i veckan kan den som vill också komma till lokalen i Gustavsberg och plocka med sig skänkta saker gratis. I ett samarbete med Värmdös socialtjänst skänker föreningen även möbler till behövande svenskfödda personer.

Läxläsning och simskola. Genom föreningen anordnas en rad andra aktiviteter, som läxläsning, övningskörning, simskola och språkcaféer.

Får delvis hjälp av kommun och myndigheter. Det mesta av arbetet sker på volontärbasis, men föreningen har en person anställd, via Arbetsförmedlingens anställningsform kallad extratjänst. Man har också ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap, med Värmdö kommun. Överenskommelsen innebär bland annat att föreningen får ekonomisk ersättning för att anordna ett visst antal kostnadsfria sociala aktiviteter för nyanlända.