Värmdö Publicerad 16:47, 13 oktober 2020

• Föreslår satsning på skolor • Vill trycka på pausknappen för nya friskolor

Socialdemokraterna vill stoppa förslaget att lägga ner Munkmoraskolan, högstadiet på ö-skolorna och förskolorna. Men också trycka på pausknappen för etablering av nya fristående aktörer.

I samband med allmänhetens frågestund i förra veckan presenterade S i Värmdö ett alternativt förslag. De vill att de planerade nedläggningarna av Munkmoraskolan, årkurs 6 till 9 på ö-skolorna och förskolorna stoppas.

– Är det rimligt att lägga ner förskolor och skolor samtidigt som kommunen går med ett överskott på 190 miljoner? Majoritetens odemokratiska hafsverk till förslag måste skrotas, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

Partiet vill även att kommunen ska bli en mer attraktiv skolkommun, och att man inleder en ny process för att ta fram en plan för det, som involverar alla berörda, och som sker utifrån nya underlag och dialoger och utgår från barnrättsperspektivet.
–  Kommunen behöver utveckla en plan för att bli en mer attraktiv skolkommun, som utgår från en långsiktig behovsbild med korrekta prognoser. Man behöver också hitta en samsyn kring storlek på barngrupper, klassstorlekar och antalet elever i förhållande till lärare, säger han.

Partiet vill samtidigt stoppa nya fristående aktörer att etablera sig i kommunen till dess att ”verklighetsförankrade” befolkningsprognoser finns att tillgå.
– Fristående aktörer ska bidra till att bredda utbudet. Inte slå undan benen för kommunens skolor. Vi vill tillfälligt pausa etableringen av nya friskolor, säger Carl Kangas.

S säger också nej till att förskolor läggs ner utan att ett alternativ presenteras för föräldrar och barn i deras geografiska närområde.
– Vi anser att man inte ska rycka upp barn utan att ha ett fullgott alternativ. De nu inskrivna barnen på Farstaborg  ska gå klart på sin förskola, säger han.

I förra veckan lämnade också S in en interpellation med 28 frågor om nedläggningarna av Värmdös skolor.
– Vi vill med våra frågor uppmärksamma den oro som finns bland Värmdöborna för nedläggningarna av våra skolor och förskolor, och processen. Majoriteten har 28 platser i fullmäktige så varje ledamot bör kunna förklara utifrån sina specifika områden hur dessa nedläggningar kommer att påverka Värmdös familjer, säger Carl Kangas.