S vill satsa 62 miljoner på skolan och vården

S dubblar budgeten för skolan i sin skuggbudget. FOTO: PRESSBILD
Värmdö Publicerad 13:55, 28 oktober 2020 Uppdaterad 15:15, 28 oktober 2020

• Skolpengen föreslås höjas sex procent • Vill spara på byråkratin

Dubbelt så hög skolpeng och nej till nedläggningar av skolor och förskolor och mindre konsulter och bemanningspersonal. Idag la S sin skuggbudget för 2021.

I dag presenterades Socialdemokraternas skuggbudget. Den innehåller satsningar motsvarande 62 miljoner kronor, varav merparten till skolan och vården.

– Vi har vänt på varje sten, och skapat ett reformutrymme motsvarande 62 miljoner kronor. Det kan vi göra genom kraftiga besparingar på byråkratin, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

S satsar drygt 1,3 miljarder på skolan, bland annat vill man avsätta 24 miljoner kronor mer än Majoriteten till skolan, där föreslås en höjning av skolpengen i grundskolan med sex procent och fyra procent i förskolan.

– Vår skolsatsning innebär dubbelt så hög skolpengshöjning, minskade storlekar i barngrupperna och nej till nedläggningar av skolor och förskolor. Den samlade skolsatsningen motsvarar 86 nya lärartjänster i ökade resurser till skolorna och förskolorna jämfört med förra årets budget, säger han.

För att klara skolreformerna vill S spara på kostnaderna för konsulter, inhyrd bemanning, leasing, internfakturering och central administration.

– Vi har varit kritiska under en lång rad av år, och här har Majoriteten varit slösaktiga och oansvariga. De har satt sig själva i denna situation, i fjol kopierade de vårt förslag och införde konsultstopp. Det har inte lyckats. Vi anser det orimligt att kommunen har fortsatt stora kostnader för byråkratin, och vill minska bemanningskostnaderna med två tredjedelar motsvarande cirka 14 miljoner, samtidigt avsätter vi pengar för att istället anställa personer. Det blir en sorts växling, där vi går från bemanningsberoende till fast anställda. Vi vill också ersätta leasingkostnaderna med köp av digital utrustning, säger Carl Kangas.

S vill även öka vård- och omsorgsnämndens ram med tre procent, motsvarande 15 miljoner kronor. Bland annat föreslår man ett ”arbetslyft för välfärden” där bemanningsberoendet ska brytas och timanställda erbjudas heltidsanställning.

– Välfärdens hjältar förtjänar bättre arbetsvillkor. Coronapandemin har ytterligare satt ljuset på bristerna inom äldreomsorgen i Värmdö. Därför gör vi nu en stor satsning på vård- och omsorgsnämndens verksamheter och på att göra heltid till norm. Det ökar kontinuiteten och förbättrar kvalitén i omsorgen av våra äldre, säger Carl Kangas.

Även här vill S spara på administrationen för att klara äldreomsorgssatsningen.

– Nämnden har gått fram med en ökad administration från 2015 tills i år, vi anser att ramökningen ska gå till verksamheten. Pengarna tar vi från minskad administration. Vår ramökning motsvarar är elva miljoner över Majoritetens ram, säger Carl Kangas.